Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning

I Tierps kommun finns olika verksamheter för dig som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder behöver stöd och hjälp. Det finns även verksamhet som ger stöd till dig som är anhörig. De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. 

Syftet med stödet är att du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du klarar av vardagen, känner dig trygg i ditt hem och kan delta i samhällslivet. Vilket stöd kommunen ska ge styrs genom socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Synpunkter och klagomål

Vi vill veta vad du tycker om funktionshindradeomsorgen eller äldreomsorgen. Lämna gärna dina synpunkter och klagomål.

Policy och planer

Politikerna i Tierps kommun har antagit en äldreplan och en policy för funktionsnedsättning.

Kulturprogram för äldre och personer med funktionsnedsättning

Musikunderhållning, teater, föreläsningar, dans och litteratur är något av det som erbjuds. Dessutom får personal inom vård och omsorg utbildning i kultur för den målgrupp de arbetar med.

Läs mer på sidan Kultur för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kultur för äldre och personer med funktionsnedsättning