Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Parker och grönområden

Tierps kommun ansvarar för skötsel och nyanläggning av kommunens planteringar, grönområden, skog, naturbad och några småbåtshamnar. Mycket av den praktiska skötseln utförs av TEMAB.

Idag omfattar kommunens ansvar skötseln av 125 ha klippta gräsmattor, ett skogsinnehav på ca 720 ha och 8 st naturbad. Visionen för Tierps kommun lyfter fram den goda livsmiljön, en miljö som bland annat omfattar:

Planteringar

De kommunala planteringarna planteras om varje vår och höst för att skapa trivsel och glädje för kommunens invånare och besökare. Varje omplantering är en välkommen överraskning i njutbara färger.

Parker

Inom kommunen finns det både privata parker och olika typer av parkmark som sköts av kommunen. Kommunens parkmark används som gröna rum och rekreationsytor för både bofasta och gästande. Några av de privata parkanläggningarna i kommunen är dessutom välkända och välbesökta turistmål.

Grönområden

Grönområden är viktiga för människans välbefinnande och för biologisk mångfald. Gräsmattor som bjuder in till picnic varvas med ängar och betesmark där pollinerande insekter hämtar näring. Skötseln ska förmedla en känsla av kvalitet och årligen investeras medel i renovering av grönområden, plantering av träd och buskar.

Skog

Kommunen äger skog huvudsakligen runt tätorterna för att garantera kommuninvånarna tätortsnära skog att ströva i, samt för att säkerställa behovet av framtida expansion. År 2011 utsågs till skogens år av FN. I Tierps kommun uppmärksammade vi skogens år genom att ta fram nya gröna skogsbruksplaner för vårt skogsinnehav, planer som ska lyfta fram rekreationsvärdena och stärka naturvärdena.

Kommunen har ca 786 ha produktiv skogsmark. Där tall och gran står för den större delen. Finns även större bestånd av ordinära lövträd (t ex. björk). I kommunen finns också mycket ädellövträd (t ex. ek, bok, lind och ask).

Naturbad

Kommunen har lagt ut drift och skötsel av ett antal naturbad till föreningar som mot driftbidrag tar ansvar för att anläggningarna hålls i gott skick. Naturbadet Trollsjön sköts av förening och kommunen tillsammans.

Inget trädgårdsavfall i naturen

Avfall från trädgården som grenar, kvistar och löv får inte slängas i naturen. Finns ingen möjlighet att kompostera själv i trädgården går det bra att lämna på någon av kommunens återvinningscentraler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.