Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas bland annat grenar, kvistar och löv. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogsdungar och grönområden eftersom det leder till igenväxning och en sämre utemiljö.

Bestämmelser kring hantering av trädgårdsavfall

Den 1 januari 2024 började en ny EU-lag att gälla för hantering av trädgårdsavfall. I Tierps kommun har det fattats ett politiskt beslut att medge en generell dispens till eldning av trädgårdsavfall samt majbrasa. Detta kommer även implementeras i kommunens riktlinjer.

Det innebär att det är acceptabelt att elda i din egen trädgård i en omfattning som inte stör omgivningen. Du behöver inte söka dispens för eldning av trädgårdsavfall eller majbrasa.

Återvinning av trädgårdsavfall

Att kompostera trädgårdsavfallet själv i trädgården är det bästa för miljön. Finns inte möjligheten att kompostera själv i trädgården ska det i första hand lämnas på kommunens återvinningscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du inte möjlighet att återvinna trädgårdsavfallet är det ibland tillåtet att elda mindre mängder löv, pinnar och kvistar från trädgården. Det får inte vara extremt torrt, kraftig vind eller råda eldningsförbud.

Allt annat avfall är strikt förbjudet att elda, både för företag och privatpersoner. Eldning sker alltid på egen risk och det är den som eldar som har ansvaret.

Innan du eldar

 • Ta reda på om det råder eldningsförbud Länk till annan webbplats.
 • Välj eldplatsen med omsorg så att det inte finns risk att elden sprider sig
 • Se till att ha släckutrustning i närheten
 • Röken kan upplevas som störande, tänk därför på omgivningen
 • Se till att det inte är några djur som byggt bo eller tagit skydd i trädgårdsavfallet innan du börjar elda.
 • Sortera ut grövre grenar som går att använda som ved för att på så vis minska mängden trädgårdsavfall

Tips och råd för säker majbrasa

 • Ta reda på om det råder eldningsförbud
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn
 • Välj eldplatsen med omsorg så att det inte finns risk att elden sprider sig
 • Släckningsredskap ska finnas på platsen där du eldar
 • Tänd inte brasan vid torrt och blåsigt väder
 • Röken kan upplevas som störande, tänk på omgivningen
 • Elda endast trädgårdsavfall - kvistar, grenar och löv
 • Byggavfall, exempelvis tryckimpregnerat virke, vitvaror, brännbara vätskor och plast ska inte eldas, detta ska lämnas till kommunens återvinningscentraler

Kom ihåg att städa upp platsen efteråt om det är nedskräpat!

Tänk på djuren

Rishögar är den perfekta boplatser för igelkottar, småfåglar och andra små djur. Det kan bli en dödsfälla för djuren när brasan tänds.

Innan du tänder brasan är det bra om du försäkrar dig om att inga djur har bosatt sig i rishögen, även om det har samlas in nyligen.

Enkla tips som helst bör göras samma dag:

 • Flytta hela rishögen en bit bort
 • Vid större rishög, använd plankor för att häva upp och flytta om i högen

Markägarens tillstånd

Planerar du att anordna en majbrasa behöver du alltid ha tillstånd från markägaren. Vill du arrangera en majbrasa på kommunal mark innebär detta att du ska kontakta Medborgarservice.

Tillstånd/ansökan till Polisen

Tillstånd/ansökan kan krävas för att anordna valborgsmässofirande. Handläggs av polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid osäkerhet om tillstånd krävs, rådgör alltid med polismyndigheten, telefon 114 14.

Trädgårdsavfall får inte föras ut i naturen trots att det är biologiskt nedbrytbart. Tippning i grönområden leder till en sämre utemiljö och kan förstöra livsmiljöer för djur och växter. En strövvänlig skogsbacke med blåsippor och gullvivor kan ersättas med nässlor, vallört, kirskål och stark slytillväxt. Detta då trädgårdsavfallet innehåller mycket näring, som också kan läcka ut till vattenmiljöer och bidra till övergödning och syrebrist.

Frön, rötter och stammar av trädgårdsväxter kan sprida sig till växtplatser där de inte hör hemma och orsaka problem. Några exempel på det är jätteloka, jättebalsamin och blomsterlupin.

Fallfrukt och annat trädgårdsavfall lockar djurlivet närmare tätorterna, vilket riskerar att öka konflikterna mellan människa och natur. Vildsvinen kan orsaka stora problem när de vistas i eller nära samhällen, bland annat i form av trafikolyckor samt sönderbökade grönområden och villaträdgårdar.

Tippning av trädgårdsavfall i grönområden leder till ökade kostnader för kommunen och därigenom ett mindre effektivt användande av skattepengar. En skogsdunge som gödslas av tippat trädgårdsavfall behöver röjas oftare och kräver mer resurser. Skador från vildsvin och bekämpning av invasiva arter blir i längden dyrt.