Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Modersmålsundervisning

Elever har möjlighet att få modersmålsundervisning. För att du ska få undervisning i modersmålet ska familjen aktivt tala språket hemma. Det kravet gäller inte för minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Minoritetspråksundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Tierps kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Det betyder att du som tillhör minoriteten sverigefinnar har förstärkta rättigheter i kommunen.

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk.

Minoritetspråksundervisning

Modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola

Elever i förskoleklass eller grundskolan som använder ett annat språk än svenska i hemmet har möjlighet att få modersmålsundervisning.
Förskoleklass och fritidshem ska bidra till att eleven får utveckla och använda sitt modersmål. Men de är inte skydliga att erbjuda modersmålsundervisning på samma vis som i grundskolan.

Ansök om modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola

Modersmålsundervisning på gymnasiet

Du som har goda kunskaper i ett annat modersmål än svenska, kan ansöka om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk. Ansökan om modersmåls­undervisning på gymnasiet sker på två olika sätt beroende på när man ansöker.