Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hälso- och sjukvård

Närvård syftar till att landsting och kommuner tillsammans försöker möta människors behov av hälso- och sjukvård och social omsorg utifrån lokala förutsättningar.

I Tierp bedrivs sedan 2010 närvård som ett kontinuerligt utvecklings­arbete i verksamheterna.

Verksamhetsplan 2014PDF (pdf, 199 kB)

Hur styrs närvårdsutvecklingen i Tierp?

Ledningen för närvård i Tierp består av en politisk styrgrupp och en chefsgrupp. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (landstinget) och Kommunstyrelsen utser representanter till den politiska styrgruppen. Från landstinget representerar ledamöter inom norra länsdelsberedningen.

Vissa delar av arbetet kräver att beslut fattas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Kommunstyrelsen. Ett sådant exempel är utveckling av ett närvårdscentrum.

I chefsgruppen representerar habilitering, psykiatri, geriatrik, primärvård, äldreomsorg, funktionshindradeomsorg, skola, individ- och familj och Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Närvårdskoordinator är sammankallande och övergripande ansvarig för att driva utvecklingen mot uppsatta mål.