Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunal primärvård - Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Det kan till exempel vara hjälp med dina mediciner, såromläggningar eller annan medicinsk omvårdnad samt viss rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. Hemsjukvård kan vara både kortare och mer långvariga insatser av hälso- och sjukvård.

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral och har ett varaktigt eller återkommande behov av hälso- och sjukvårdsinsats kan få hemsjukvård.

Läkare eller sjuksköterska på vårdcentral eller sjukhus kan anmäla ditt behov av hemsjukvård till kommunens sjuksköterska. Det sker oftast i samband med att du fått vård på vårdcentral eller sjukhus när ni planerar för din fortsatta vård.

I vissa fall kan du själv kontakta kommunens sjuksköterska. Då gör sjuksköterskan en utredning och beslutar om sjukvårdande insatser. Ni utformar insatserna tillsammans. De insatser du får  från hemsjukvården dokumenteras i en patientjournal.

Kommunal rehabilitering

Ansvaret för rehabilitering delas mellan kommunen och regionens primärvård.

Kommunens rehabilitering vänder sig till dig som är över 17 år och som har behov av rehabilitering i hemmiljö och som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral.

I Tierps kommun finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som ansvarar för den kommunala rehabiliteringen.

Rehabiliterande insatser ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Du kontaktar en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast via kommunens växel.