Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samordnad Individuell Plan - SIP

När både landstinget och kommunen är inblandade i insatser runt en person är de skyldiga att samordna sina insatser för att personers behov ska bli tillgodosedda. Denna samordning innebär att du som har dessa behov får erbjudande om en samordnad individuell plan.

Du kan också själv prata med den du har mest kontakt med i kommunen eller i landstinget och framföra ditt önskemål om samordning. Här nedan kan du läsa om vad lagen säger och den övergripande information som ges till dig i en broschyr som ska finnas hos verksamheterna i landstinget och kommunen. Broschyren är densamma i hela Uppsala län.

Vad säger lagen?

I Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen står detta om SIP:

"När den enskilde har behov av insatser både från hälso-och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. "

SIP på 3 minuter

SKL har tagit fram en film som beskriver SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.