Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Stöd till anhöriga

Anhörig är den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand på grund av sjukdom, ålder, beroende eller funktionsnedsättning.

Det kan vara någon som tar hand om sin demenssjuka förälder, någon som är stöd för sitt syskon med psykisk ohälsa eller en förälder som är stöd till sitt barn med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Det gemensamma är att de stödjer och vårdar en närstående.

Många anhöriga ger dagligen och ibland dygnet runt ovärderligt stöd till en närstående. Att hjälpa och stödja en familjemedlem eller vän är ofta meningsfullt och självklart för många, men det kan också vara svårt och kännas ensamt. Det är lätt att glömma bort sig själv när man hjälper någon i en svår situation. Det är viktigt att du som anhörig också får stöd och egen tid för att orka och för att själv må bra.

Stödet är kostnadsfritt och finns till för dig som bor i kommunen. Du kan med förtroende vända dig till oss för stöd. Vi har tystnadsplikt och dokumenterar inte samtal.

Anhörigstöd över 18 år

När livet förändras kan det kännas bra att prata med en utomstående som ser klart på situationen och kan ge andra infallsvinklar. Vi erbjuder enskilda stödsamtal när du som anhörig behöver någon att dela dina tankar eller erfarenheter med.

Stödsamtalen sker hos anhörigkonsulent eller över telefon. Vi har tystnadsplikt och samtalen dokumenteras inte.

Anhörigstöd kan ge information om vilken rätt till stöd du som anhörig har. Vi erbjuder stöd och hjälp med information om var du kan vända dig i olika frågor.

Du kan exempelvis få hjälp med att komma i kontakt med biståndshandläggare, bostadsanpassning, färdtjänst eller andra verksamheter i kommunen vid behov.

I en anhöriggrupp får du möjlighet att prata och byta erfarenheter med andra anhöriga i liknande situation. Du får råd som underlättar vardagen, information och kunskap, samtal och reflektion. Vi tar upp betydelsen av att själv må bra som anhörig och funderar över strategier i vardagen.

Det är viktigt att gruppen får vara med och bestämma innehållet, därför planerar vi träffarna tillsammans. Gruppen träffas fem gånger och består max åtta anhöriga. Kommunens anhörigkonsulent leder gruppen och om det finns önskemål bjuder vi in gästföreläsare.

Anmälan till anhöriggrupp

Föreläsningarna kan beröra teman som hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, demenssjukdom.

Just nu har vi inte några planerade föreläsningar.

Anmälan till föreläsningar

Drop-in caféet: Har sommarstängt och öppnar igen torsdagen den 5 september kl. 13-00-14.00.

Besöksadress: Gävlevägen 25 i Tierp.

Drop-in caféet ger dig en möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation där ni kan dela erfarenheter och stötta varandra eller bara dricka en kopp kaffe. Anhörigkonsulent finns på plats för att svara på frågor och ge information.

Ingen föranmälan krävs.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0293-21 90 99
Telefontid: Måndag, tisdag och onsdag klockan 09.00–11.00

E-post: anhorigstod@tierp.se
Besöksadress: Gävlevägen 25, Tierp

Kontakt med Anhörigstöd

Vill du istället att vi kontaktar dig är du välkommen att använda kontaktformuläret.

Namn
NamnAnge ett telefonnummer eller en e-postadress du vill att vi kontaktar dig på.
Önskad kontakt
Välj inom vilket eller vilka områden du önskar kontakt med Anhörigstöd.
Önskad kontakt

Behandling av personuppgifter
När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Barn och unga som är anhöriga

Är du under 18 år och stöttar eller hjälper någon i din närhet?

Att vara barn och ha en förälder eller annan vuxen i sin närhet som har en sjukdom, som missbrukar, mår psykiskt dåligt eller som oväntat eller hastigt avlider kan vara jobbigt och väcka många olika tankar och känslor. Det är inte ovanligt att i så fall känna ett stort ansvar, få svårt att koncentrera sig, känna sig mindre viktig eller ensam.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och det finns råd och stöd att få. Det kan vara skönt att få prata med någon utanför sin familj eller kanske möta andra i liknande situation.

Anhörig till någon med ett beroende

På beroendeenheten kan du som är anhörig till någon med alkohol-, spel- eller drogberoende få stöd och hjälp. Det planeras nya tillfällen under 2024, nedan ser du hur det såg ut senast det arrangerades anhörigdagar.

I februari blir det två heldagar med fokus på dig som är anhörig. Stödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Anmäl för deltagande senast den 15 februari.

Anmälan: gulavillan@tierp.se eller 0293-21 80 16

Datum: torsdag den 22 febuari och fredag den 23 februari.

Tid: kl. 09:00 - 16:00

Plats: Annexet, Västra Tämnarvägen 7, Tierp