Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Återvinning och avfallshantering

All insamling och omhändertagande av hushållsavfall i kommunen ansvarar Tierps Energi & Miljö AB för. Det gäller även tömning av slam, drift av återvinningscentraler och frågor som gäller renhållningsabonnemang. 

Återvinningscentraler

Läs mer om kommunens återvinningscentraler och deras öppettider hos
Tierps Energi & Miljö.

Renhållning, sophämtningsabonnemang

Ett renhållningsabonnemang ska tecknas av alla som äger en fastighet i Tierps kommun och består av två delar, en fast och en rörlig. Den fasta delen är densamma oavsett hur fastigheten används och tillåter att nyttja återvinningscentralerna som finns i kommunen.

Den rörliga delen går själv att påverka genom valet av sophämtningsabonnemang, storlek på kärl, hämtningsintervall mm.

Det är absolut förbjudet att elda upp eller gräva ner avfall. Inte heller tillåtet att transportera hushållsavfall till eller från sin fastighet.

Matavfallsinsamling

Under år 2017 hade alla fast boende i Tierps kommun möjlighet att testa på den gemensamma matavfallsinsamlingen. Gemensam matavfallsinsamling innebär att det vid fastigheten finns två avfallskärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall.

Önskas förlängt hämtningsintervall på restavfallskärlet, anmäls detta direkt till Temab. Förutsättning för att få det beviljat är att allt matavfall läggs i det bruna kärlet.

 

Egen kompost

Har du egen kompostering och därför inte vill vara med i den centrala insamlingen går det bra att anmäla komposten till Miljö- och Hälsoskyddsenheten på Tierps kommun.

I samband med anmälan går det också bra att ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfallet, avfallet som läggs i det gröna kärlet.

Läs mer om kompostering

Frågor om renhållning

För frågor om fakturor, abonnemang, taxor, flytt eller ägarbyte vänder du dig till kundtjänst på Tierps Energi & Miljö.

Telefon: 0293-21 99 00
Webbplats: temab.tierp.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagskort för återvinning

Företagskort är för att företag ska kunna lämna industri- och grovavfall på kommunens alla återvinnings­centraler. Läs gärna mer eller beställ kortet direkt hos Tierps Energi & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Temabs uppdrag

Tierps Energi & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter i Tierps kommun har tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningenPDF (pdf, 274 kB) för Tierps kommun.

Verksamheten är 100 % taxefinansierad.