Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trafik

Här kan du som bor, verkar eller besöker Tierps kommun läsa om hur arbetet med infrastrukturen i kommunen pågår. Du hittar information om hållbara transporter, trafiksäkerhet och vad som är aktuellt just nu.

Trafiksäkerhet och farthinder

Tierps kommun jobbar för Nollvisionen som är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. På Trafikverkets hemsida finns mer att läsa om Nollvisionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplever du att hastigheten är för hög där du bor finns möjlighet att ansöka om att ställa ut ett tillfälligt farthinder. Det är viktigt att majoriteten av alla som bor på gatan är överens om åtgärden och att det godkänns av de som bor i direkt anslutning till det planerade farthindret.

Anses gatan lämplig tecknas ett ansvarsavtal mellan kommunen och berörda fastighetsägare. Inför avtalsskrivningen ska en av fastighetsägarna vara vald som ansvarig för både farthindret och åtgärden.

Läs mer om handläggningsrutiner för permanenta och tillfälliga farthinder i Tierps kommun.PDF (pdf, 440 kB)

Aktuellt just nu

Inventering av skyltar

Under hösten 2018 har en applikation upphandlats och implementerats som ska hämta in information om kommunens alla vägskyltar. Dessa ska kopplas till en geografisk punkt och hållas samman med gällande trafikföreskrifter.

Skyltarna kommer även att kopplas samman med kommunens Geografiska informationssystem (GIS). Från och med nu ska informationen om vilka skyltar som kräver översyn olika år läggas in i en tidsplan som sträcker sig över flera år.

Inventering av vägnät

En utförlig inventering av kommunens vägnät har genomförts under 2018. Inventeringen har innefattat skicket på vägarna och dess vägmålningar. All data som framkommit är inlagd i en budgetplan på 3 år och kommer kontinuerligt att aktualiseras och utföras.

Inventeringen är utförd av avdelningen Gata och Park, Tierps Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.