Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trafik

Väl fungerande vägar och kollektivtrafik är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra, om gång- och cykelvägnätet i kommunen, kollektivtrafik och parkeringsfrågor.

Aktuellt just nu

Revidering av Trafikplan

Sedan 2012 finns en Trafik- och hastighetsplan för Tierps köping. I den finns de dåvarande förutsättningarna och förslagen på förändringar i trafiken för att arbeta för en säkrare trafikmiljö.

Under 2019 kommer arbete med att revidera den här planen att pågå. Planen ska aktualiseras och inkludera alla orter i kommunen.

Inventering av skyltar

Under hösten 2018 har en applikation upphandlats och implementerats som ska hämta in information om kommunens alla vägskyltar. Dessa ska kopplas till en geografisk punkt och hållas samman med gällande trafikföreskrifter.

Skyltarna kommer även att kopplas samman med kommunens Geografiska informationssystem (GIS). Från och med nu ska informationen om vilka skyltar som kräver översyn olika år läggas in i en tidsplan som sträcker sig över flera år.

Cykel- och handlingsplan för cykelvägnät

Tierp kommuns cykelplan från 2015 ska aktualitetsprövas. I cykelplanen har synpunkter från Tierps Trafikantdag som ägde rum i september 2013 beaktats.

Handlingsplanen för cykelvägnätet ska utvärderas och ses över för att uppdatera med de åtgärder som är genomförda och sedan vilka som återstår.

Inventering av vägnät

En utförlig inventering av kommunens vägnät har genomförts under 2018. Inventeringen har innefattat skicket på vägarna och dess vägmålningar. All data som framkommit är inlagd i en budgetplan på 3 år och kommer kontinuerligt att aktualiseras och utföras.

Inventeringen är utförd av avdelningen Gata och Park, Tierps Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.