Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trafik

Här kan du som bor, verkar eller besöker Tierps kommun läsa om hur kommunen arbetar med infrastrukturen i kommunen. Du hittar information om hållbara transporter, trafiksäkerhet och vad som är aktuellt just nu.

Trafiksäkerhet

Tierps kommun jobbar för Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. På Trafikverkets hemsida finns mer att läsa om Nollvisionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hastighetsdämpande åtgärder

Det förekommer att fastighetsägare önskar sätta upp farthinder på vägen eller i anslutning till sin fastighet. Även om trafiken inte kör fortare än hastighetsbegränsningen, kan trafiken upplevas som otrygg.

I ett informationsdokument om hastighetsdämpandeåtgärder finns det beskrivet vilka kriterier som gäller för att kommunen ska anlägga ett farthinder.

Uppfyller inte platsen dessa kriterier finns en checklista att ta hjälp av om ni som fastighetsägare har problem med trafiken på er gata.

Informationsdokument om hastighetsdämpande åtgärderPDF (pdf, 791 kB)

Rutin vid hastighetsdämpande åtgärderPDF (pdf, 440 kB)

Aktuellt just nu

Inventering av skyltar

Under hösten 2018 har en applikation upphandlats och implementerats som ska hämta in information om kommunens alla vägskyltar. Dessa ska kopplas till en geografisk punkt och hållas samman med gällande trafikföreskrifter.

Skyltarna kommer även att kopplas samman med kommunens Geografiska informationssystem (GIS). Från och med nu ska informationen om vilka skyltar som kräver översyn olika år läggas in i en tidsplan som sträcker sig över flera år.

Inventering av vägnät

En utförlig inventering av kommunens vägnät har genomförts under 2018. Inventeringen har innefattat skicket på vägarna och dess vägmålningar. All data som framkommit är inlagd i en budgetplan på 3 år och kommer kontinuerligt att aktualiseras och utföras.

Inventeringen är utförd av avdelningen Gata och Park, Tierps Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.