Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Belysning

Gatubelysningens främsta syfte är trafiksäkerhet, men även att öka tillgänglighet, trygghet och skapa behagliga miljöer.

Vattenfall vädersäkrar elnät

Under det närmsta året kommer Vattenfall att vädersäkra delar av sitt elnät. Det innebär att luftledningar ska grävas ner i marken och till viss del kommer det att påverka gatubelysningen.

Enligt Tekniska nämndens beslut om gatubelysning ska belysning som inte uppfyller kriterierna att plockas bort.

Vattenfall services AB är ansvariga för gatubelysningen både i och utanför tätort där kommunen ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar. Kommunen ställer krav på Vattenfall var och hur man ska belysa.

På gator och vägar där kommunen inte är väghållare är det Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för belysningen.

  • Både drift och underhåll samordnas
  • Driftsäkerheten ska vara hög
  • Enstaka gatulampor som slocknat har lägre prioritet och åtgärdas när flera enstaka lampor kan lagas samtidigt eller i samband med annat underhåll
  • Rondering sker under mars och oktober varje år

Felanmäl gatubelysning

Upptäcker du något fel med kommunens gatubelysning går det bra att felanmäla det till oss.

Enstaka ljuspunkt åtgärdas vid nästkommande rondering som sker två gånger per år (mars och oktober) på grund av kostnadsbesparing.