Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Belysning

Belysningens främsta syfte är trafiksäkerhet, men även att öka tillgänglighet, trygghet och skapa behagliga miljöer.

Beslut om ny gatubelysningsplan

I november 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om ny gatubelysningsplan. Den syftar till att göra det tydligt var det ska lysa och varför, samt säkra en likabehandling i hela kommunen.

Enligt den nya belysningsplanen faller ett antal lyktstolpar utanför kriterierna, men det innebär inte att alla stolpar kommer tas ner.
Vilka stolpar som tas ner prövas kontinuerligt.

I dagsläget finns cirka 60-100 stolpar som efter besiktining kommer att behöva monteras ner då de är i för dåligt skick för att stå kvar, till exempel på grund av rötskador.

De som bor i ett område där lyktstolpar kommer att tas ned meddelas via brev.

Vattenfall services AB är ansvariga för gatubelysningen både i och utanför tätort där kommunen ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar. Kommunen ställer krav på Vattenfall var och hur man ska belysa.

På gator och vägar där kommunen inte är väghållare är det Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för belysningen.

  • Både drift och underhåll samordnas
  • Driftsäkerheten ska vara hög
  • Enstaka gatulampor som slocknat har lägre prioritet och åtgärdas när flera enstaka lampor kan lagas samtidigt eller i samband med annat underhåll
  • Rondering sker under mars och oktober varje år

Frågor och svar

Den nya belysningsplanen syftar till effektivisering med fokus på miljö, likabehandling och kostnadseffektivitet.

Kommunen har belysningsansvar på kommunala vägar, där strävar vi efter likabehandling men tar hänsyn till varje områdes behov.

Kommunen värderar synpunkter och balanserar dessa med planens målsättningar.

Lämna synpunkter

Kriterierna baseras på trafiksäkerhet enligt Trafikverkets kriterier samt energieffektivitet och tillgänglighet.

Planen träder i kraft 2024 med kontinuerlig uppföljning varje år. Områden som berörs i närtid informeras via brev.

Den nya planen har uppdaterade och tydligare kriterier för var kommunen ansvarar för belysning.

Viss belysning tas bort för att optimera resurser och fokusera på områden med störst behov. Vissa delar av anläggningen har nått sin tekniska livslängd och behöver antingen uppdateras eller tas bort enligt kriterierna i den nya belysningsplanen.

Önskemål kan framföras, men beslut baseras på övergripande kriterier och platsens förutsättningar. I vissa fall kan det vara möjligt för annan part att överta anläggning.

Kommunen har tecknat ett medborgarlöfte med lokalpolisen för att öka tryggheten, förebygga brott och öka medborgarnas delaktighet. Kommunen uppmanar därför att medborgare lämnar synpunkter på platser som upplevs otrygga för att eventuella förbättringar ska kunna göras.

Lämna synpunkter

Kommunen är medveten om att företag kan påverkas och strävar efter att finna balans mellan säkerhet och affärsbehov.

Speciella överväganden görs för att bevara historiska områdens karaktär.

Kommunen ansvarar för viss belysning och Trafikverket för annan. Kommunens nya belysningsplan berör endast de lampor som kommunen ansvarar för enligt de nya kriterierna.

Kontakta Medborgarservice
För frågor, kontakta Medborgarservice.

Felanmäl gatubelysning

Upptäcker du något fel med kommunens gatubelysning går det bra att felanmäla det till oss.

Enstaka ljuspunkt åtgärdas vid nästkommande rondering som sker två gånger per år (mars och oktober) på grund av kostnadsbesparing.