Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stärka och ge stöd till personer utan sysselsättning att komma vidare till arbete eller studier. Alla har olika förutsättningar för att ta sig till en balanserad och fungerande vardag.

Vi stöttar dig på vägen. Du ska vara mellan 16–65 år och folkbokförd i kommunen.

Enhetens verksamheter

Inom enheten finns det olika verksamheter och aktiviteter för att möta upp behov på bästa sätt.

På Arken erbjuder vägledare, arbetskonsulenter och specialpedagog individuella lösningar utifrån behov. Parallellt med motiverande samtal finns det möjlighet att delta på föreläsningar och kartlägga vad du vill och hur du tar dig dit.

Det finns även information om hur arbetsmarknaden ser ut, hur du söker arbete samt vilka yrken och utbildningar som finns.

Adress: Västra Tämnarvägen 7 i Tierp.

När du ska studera kan vår specialpedagog hjälpa till genom att träna studieteknik som förberedelse inför utbildningen. Det är möjligt att repetera ett ämne som gynnar dig inför studierna.

Hos oss kan du få stöd under hela utbildningen. Specialpedagogen kan bland annat hjälpa dig med att planera och strukturera dina studier. Planeringen gör ni tillsammans utifrån dina önskningar.

När du ska ut på praktik eller arbetsträning kan vår arbetskonsulent ordna en arbetsplats till dig utifrån ditt mål eller val av yrke.

 • Praktik
  När du vet vad du vill arbeta med och kan börja arbeta direkt får du praktisera. På praktiken får du möjlighet att visa vad du kan och skaffa erfarenheter som gynnar till att bli anställd.
 • Arbetsträning
  Behöver du träna upp färdigheter för att komma upp i arbetstid kan arbetsträning hjälpa till på vägen. Vi rekommenderar att du först gör en bedömning av arbetsförmågan på Verkstan. Därefter får du hjälp med fortsatt planering.

På Verkstan genomför vi bedömning av arbetsförmågor.

Resultatet blir ett stöd i att hitta ett arbete som passar framöver och om det finns något du behöver tänka på i din fortsatta planering för att börja arbeta.

Vi gör bedömningen genom fyra praktiska delar:

 • Arbetsförmåga
  Vi gör en aktivitetsbaserad bedömning av förmågan i olika arbetsuppgifter, både i riktiga och tillgjorda miljöer. Metoden kallas Assessment of Work Performance (AWP).
 • Arbetsfärdigheter
  Vi genomför en arbetskravsanalys som syftar till att bedöma vilka krav på olika arbetsfärdigheter som ställs på personen i olika arbetssituationer. Metoden kallas Assessment of Work Characteristics (AWC)
 • Arbetsmiljö
  Vi gör en bedömning på upplevelsen av hur arbetsmiljöfaktorer påverkar välbefinnandet och arbetsuppgifter. Upplevelsen av för högt ställda krav i relation till arbetsgenomförandet och avsaknad av rättvis belöning för utfört arbete lyfts som hindrande faktorer. Metoden kallas Work Environment Impact Scale (WEIS).
 • Arbetssituation
  Den här delen består av en intervju som ska ge information om vad som motiverar återgång i arbete. Det kan vara tilltro till den egna förmågan och förmågan att ta ansvar. I området ingår även hur möjligheterna att anpassa sig till en arbetsroll och inställning till förändring ser ut. Metoden kallas Worker Role Interview (WRI).

På Växtverket odlar vi grönsaker och har stora planteringar med blommor, fruktträd och bärbuskar.

Vi tar hand om allt vi skördar och blir det överskott levererar vi till centralköket som serverar skörden till kommunens äldreboenden, förskolor och skolor.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Plantera och vattna
 • Klippa gräs och rensa ogräs
 • Skörda, sylta och safta
 • Tillaga, förädla och ta reda på frön till kommande säsong

Växtverkets område är 1500 kvadratmeter stort med odlingsbänkar, rabatter och ett växthus på 105 kvadratmeter.

Hantverket är ett snickeri där uppdragen varierar. Vi tillverkar bland annat saker som behövs inom Arbetsmarknadsenheten, men tar även emot uppdrag från andra kommunala verksamheter.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Såga och snickra
 • Montera och slipa
 • Måla och städa

Enheten driver tre caféer där det finns möjlighet att praktisera och få erfarenhet av cafébiträdesyrket.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Göra mackor och servera
 • Hantera kassan
 • Disk- och städning
 • Plocka upp varor

Servicelaget utför vaktmästaruppdrag inom kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. I servicelaget finns möjlighet att praktisera och få erfarenhet av vaktmästaryrket.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Montera upp saker som hyllor, skärmar och liknande
 • Flytthjälp
 • Underhåll av kaffemaskiner
 • Städhjälp
 • Stötta där det behövs

Servicelaget kör ut internpost och har stående uppdrag via biblioteken. Uppdragen hos laget varierar, vilket innebär att arbetsuppgifterna och arbetsdagarna blir väldigt omväxlande.

Metoder på Arbetsmarknadsenheten

Vi jobbar med tre metoder:

 • Att fokusera på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att handla meningsfullt. Metoden kallas: ACT – Acceptance and Commitment Therapy.
 • Att ersätta tankar, känslor och beteenden som kan skapa psykologiska problem med mer funktionella tankar, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer. Metoden kallas: KBT – Kognitiv beteendeterapi.
 • Ge ett individuellt stöd utefter personens egna behov. Metoden kallas: SE – Supported Employment

Pågående projekt

Arbetsmarknadsenheten har två pågående projekt:

Ekonomiskt bistånd

Har du försörjningsstöd och svårt att komma in på arbetsmarknaden kan du få hjälp av oss. Din handläggare på Individ- och familjeomsorgen avgör om du behöver arbetsmarknadsinsatser. Vill du veta mer kontaktar du din handläggare på Individ- och familjeomsorg.