Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ungdom under 20 utan sysselsättning

Är du under 20 år och inte arbetar eller studerar? Arbetsmarknadsenheten, AME, samarbetar med skolor, andra myndigheter och företag. Beroende på vad du vill, kan vi hjälpa dig vidare.

Vi hjälper dig att komma igång och hitta en väg framåt, antingen tillbaka till skolan eller någon annan väg som passar dig. Att delta är frivilligt och uppföljning sker kontinuerligt.

Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen ska hemkommunen hålla sig informerad om hur ungdomar som varken arbetar eller studerar i ålder 16–20 år är sysselsatta.

Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning.

Arbetsmarknadsenheten

Besöksadress: Västra Tämnarvägen 7, Tierp
E-post: ame@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 00