Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Natur, miljö och klimat

Naturen i Tierps kommun är mycket omväxlande. Här möts norr och söder, öster och väster. De stora slätterna i söder kontrasterar mot det småbrutna och ålderdomliga landskapet i Hållnäs.

Kusten är flack och landhöjningen ger hela tiden kustlinjen ett nytt utseende. Trots utdikning finns stora myrar som Florarna - ett fantastiskt våtmarkskomplex. Marken är kalkrik vilket överallt ger en speciell flora där guckusko och andra orkidéer är vanliga.

Vid Nedre Dalälven har älven bildat ett fantastiskt älvlandskap som är grunden till en otrolig artrikedom. I Ledskär vid kusten finns Mellansveriges finaste havstrandängar med en fågelrikedom utan like. Även vid sjöarna, speciellt kring Tämnaren och Vendelsjön, är fågellivet rikt.

Naturvårdspolicy för Tierps kommun

År 2020 antog Tierps kommun en ny naturvårdspolicy som säkerställer ett hållbart nyttjande av kommunägd mark och andra naturresurser. Naturvårdspolicyn hittar ni på kommunens samlingssida för policydokument.

Allemansrätten

Alla som vistas i Sverige ska ha tillgång till natur - det är grunden i allemansrätten. Detta är även en förutsättning för att framtida generationer ska ha en bra relation till naturen och vilja värna om den. Med allemansrätten följer dock inte bara rättigheter, utan även skyldigheter. När vi vistas i skog och mark behöver vi ta hänsyn till djur- och växtlivet, markägare och andra besökare.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..