Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Natur, miljö och klimat

Naturen i Tierps kommun är mycket omväxlande. Här möts norr och söder, öster och väster. De stora slätterna i söder kontrasterar mot det småbrutna och ålderdomliga landskapet i Hållnäs.

Kusten är flack och landhöjningen ger hela tiden kustlinjen ett nytt utseende. Trots utdikning finns stora myrar som Florarna - ett fantastiskt våtmarkskomplex. Marken är kalkrik vilket överallt ger en speciell flora där guckusko och andra orkidéer är vanliga.

Vid Nedre Dalälven har älven bildat ett fantastiskt älvlandskap som är grunden till en otrolig artrikedom. I Ledskär vid kusten finns Mellansveriges finaste havstrandängar med en fågelrikedom utan like. Även vid sjöarna, speciellt kring Tämnaren och Vendelsjön, är fågellivet rikt.