Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Policys, riktlinjer och vägledningar

Policys

En policy fastställer de grundprinciper som ska vara gällande för de kommunanställdas agerande i allmänhet eller inom särskilda områden.

Riktlinjer

Riktlinjer fastställer huvuddragen för hur hela eller delar av en verksamhet ska genomföras. Vidare definieras generella skyldigheter och rättigheter för kommunen, kommunens tjänstemän och eventuella medborgare, brukare, kommunbesökare, etc. som direkt eller indirekt påverkas av riktlinjen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kostriktlinje och vision.pdf Pdf, 671 kB, öppnas i nytt fönster. 671 kB 2017-03-22 12.21
Riktlinje för livsmedelsupphandling.pdf Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. 177 kB 2019-06-13 10.19
Riktlinje pedagogisk måltid, underlaget till KS beslutet.pdf Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster. 200 kB 2017-04-21 11.48
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf Pdf, 614 kB, öppnas i nytt fönster. 614 kB 2022-02-11 16.19
Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt SoL.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2019-09-04 15.16
Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter.pdf Pdf, 683 kB, öppnas i nytt fönster. 683 kB 2017-06-26 14.37
Riktlinjer och principer för medborgardialog.pdf Pdf, 617 kB, öppnas i nytt fönster. 617 kB 2021-10-14 12.18
Riktlinjer för insatserna kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd.pdf Pdf, 427 kB, öppnas i nytt fönster. 427 kB 2023-06-08 09.37
Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället.pdf Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster. 214 kB 2020-04-02 11.08
Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun.pdf Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. 196 kB 2020-07-02 10.20
Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar.pdf Pdf, 370 kB, öppnas i nytt fönster. 370 kB 2024-01-02 10.43
Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern.pdf Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster. 349 kB 2022-01-25 11.23
Riktlinje för medicintekniska produkter.pdf Pdf, 373 kB, öppnas i nytt fönster. 373 kB 2022-03-29 13.41
Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård.pdf Pdf, 266 kB, öppnas i nytt fönster. 266 kB 2022-03-31 07.05
Riktlinjen för avgifter inom vård och omsorg.pdf Pdf, 671 kB, öppnas i nytt fönster. 671 kB 2024-04-08 10.49
Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps kommun.pdf Pdf, 694 kB, öppnas i nytt fönster. 694 kB 2023-04-20 09.57
Riktlinje avseende mutor och andra otillbörliga förmåner samt jäv.pdf Pdf, 357 kB, öppnas i nytt fönster. 357 kB 2023-06-13 14.09
Riktlinjer för sociala bostäder i Tierps kommun.pdf Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster. 360 kB 2024-01-03 13.13
Riktlinje för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.pdf Pdf, 718 kB, öppnas i nytt fönster. 718 kB 2024-03-27 12.27
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf Pdf, 725 kB, öppnas i nytt fönster. 725 kB 2024-03-26 10.21
Riktlinje för insatserna kontaktperson, särskilt kvalificerad kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd.pdf Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster. 323 kB 2024-04-16 09.23

Vägledningar

En vägledning ger en detaljerad förklaring och/eller beskrivning av hur styrdokumenten ska tolkas och appliceras i givna situationer eller för
särskilda funktioner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2022-05-18 11.38
Instruktion för kommundirektör i Tierps kommun.pdf Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. 161 kB 2021-08-26 15.17
Vägledning för beredningsforum.pdf Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster. 403 kB 2023-03-09 11.27