Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Taxor, regler och avgifter

Taxor

En taxa är en samling fastställda avgifter för utförandet eller tillhandahållandet av en viss typ av tjänst. En avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för parkeringsavgift på parkeringen vid Trollsjön.pdf Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster. 234 kB 2024-05-02 09.43
Taxa för vatten och avlopp.pdf Pdf, 472 kB, öppnas i nytt fönster. 472 kB 2024-01-02 13.30
Taxa för slamavgifter.pdf Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster. 284 kB 2024-01-02 13.32
Taxa för renhållning.pdf Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster. 328 kB 2024-01-02 13.36
Avgifter för handläggning av enskilda avlopp och dispenser renhållning.pdf Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster. 160 kB 2024-01-17 09.34
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten.pdf Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster. 284 kB 2024-01-03 10.42
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster. 278 kB 2024-01-03 10.46
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen.pdf Pdf, 1023 kB, öppnas i nytt fönster. 1023 kB 2024-01-03 11.22
Taxa markpris med återtagningsavgift.pdf Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster. 289 kB 2024-01-03 10.22
Taxa för nyttjande av kommunens mark.pdf Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster. 326 kB 2024-01-02 13.43
Taxa nyttoparkeringstillstånd.pdf Pdf, 400 kB, öppnas i nytt fönster. 400 kB 2017-05-18 10.45
Taxa för felparkeringsavgift.pdf Pdf, 321 kB, öppnas i nytt fönster. 321 kB 2020-06-22 15.21
Taxa för grävtillstånd.pdf Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster. 335 kB 2023-01-02 11.20
Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf Pdf, 283 kB, öppnas i nytt fönster. 283 kB 2024-03-06 13.30
Riktlinje för placering i förskola fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. 280 kB 2024-01-02 14.13
Avgift förskola fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster. 323 kB 2024-01-03 08.44
Taxa för kopior avskrifter och utskrifter.pdf Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster. 323 kB 2024-01-03 10.16
Taxa IP Skogen gällande från 1 juli 2013.pdf Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster. 64 kB 2017-05-18 10.45
Taxor kulturskolan.pdf Pdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster. 302 kB 2024-01-02 12.52
Taxor och avgifter kommunala bad.pdf Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster. 252 kB 2024-01-02 12.41
Taxor och avgifter bibliotek lärcentrum.pdf Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. 299 kB 2024-01-03 13.46
Taxa vid korttidsuthyrning av lokaler.pdf Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. 111 kB 2022-07-01 14.51
Taxa färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf Pdf, 260 kB, öppnas i nytt fönster. 260 kB 2024-04-30 09.29
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.pdf Pdf, 543 kB, öppnas i nytt fönster. 543 kB 2024-01-03 11.27
Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i Tierps kommun.pdf Pdf, 33 kB, öppnas i nytt fönster. 33 kB 2024-01-02 10.01
Taxa för trädåtgärder.pdf Pdf, 320 kB, öppnas i nytt fönster. 320 kB 2024-01-02 13.40
Taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar.pdf Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster. 240 kB 2024-01-03 10.35

Regler/föreskrifter

En regel fastställer hur de som bor och verkar eller på annat sätt vistas i kommunen ska bete sig i allmänhet, i specifika sammanhang eller för att få ta del av en service/tjänst som kommunen tillhandahåller.

Trafikföreskrifter för Tierps kommun hittar du i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gångbanerenhållning.pdf Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster. 46 kB 2017-06-07 11.44
Lokala hälsoskyddsföreskrifter.pdf Pdf, 551 kB, öppnas i nytt fönster. 551 kB 2017-05-17 16.19
Renhållningsordning.pdf Pdf, 530 kB, öppnas i nytt fönster. 530 kB 2023-12-19 15.24
Regler för bidrag till föreningar.pdf Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster. 163 kB 2018-03-05 10.22
Föreskrifter Iggelbo.pdf Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster. 36 kB 2021-10-07 11.34
Föreskrifter Källarberget.pdf Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster. 40 kB 2017-11-02 09.03
Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2023-05-09 10.58
Regel för bidrag till studieförbund.pdf Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. 144 kB 2018-03-05 10.24
Föreskrifter Björns skärgård.pdf Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster. 49 kB 2018-07-05 10.22
Regel för kommunalt partistöd.pdf Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. 220 kB 2022-09-27 14.52
Regler för korttidsuthyrning av lokaler.pdf Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster. 172 kB 2017-03-15 15.55
Regler för skolskjuts och elevresor.pdf Pdf, 565 kB, öppnas i nytt fönster. 565 kB 2023-08-11 10.57
Regel för hemsändningsbidrag.pdf Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. 255 kB 2021-06-21 11.15
Regel för arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet i Tierps kommun.pdf Pdf, 246 kB, öppnas i nytt fönster. 246 kB 2024-01-22 11.06
Regel Årets kulturpris.pdf Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster. 237 kB 2024-01-03 13.28
Regel för Humlepriset - Ett pris i Pekens anda.pdf Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster. 244 kB 2024-01-22 11.37
Regel Årets eldsjäl.pdf Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster. 242 kB 2024-01-22 11.32
Regel Årets miljöpris.pdf Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster. 239 kB 2024-01-03 13.32