Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Stipendier och utmärkelser

I dagsläget finns det ett par stipendier och utmärkelser att söka och nominera till i Tierps kommun. Senast 15 mars ska ansökningar vara inne för arbetsstipendium, Kulturpris, Årets eldsjäl och Tierps kommuns Miljöpris.

Under hösten finns chans för elever och elevgrupper att söka stipendiemedel via Stiftelsen för Tierps kommuns stipendiefond.

Arbetsstipendium

Kommunen delar sedan 2018 ut ett arbetsstipendium för att stödja och stimulera konstnärer eller kulturarbetare att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

2018 års stipendiat: Maria Friberg

Kulturpris

För att visa hedersbetygelser till personer och grupper som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området utdelas ett årligt Kulturpris.

2018 års Kulturpris: Karl-Erik Berglin

Årets eldsjäl

På motsvarande sätt delar kommunen ut utmärkelsen Årets Eldsjäl till en ideell ledare som gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/förening inom idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som fungerar som god förebild. Utmärkelsen kan även tilldelas personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som främjar integration och mångfald.

2018 års Eldsjäl: Monica Kolm

Miljöpris

Tierps kommuns miljöpris är avsett att stödja och uppmuntra engagerade föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser m.fl. för att uppmärksamma och stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller leder till en förbättrad livsmiljö t.ex. genom estetiska förbättringar i landskapsbilden.

2018 års Miljöpris: Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Årets pristagare 2018. Från vänster: Karl-Erik Berglin (årets kulturpris), Isabelle Axelsson och Eva Ezim från Utveckla ÖTV (årets miljöpris), Maria Friberg (arbetsstipendium) och Monica Kolm (årets eldsjäl). Foto: Louise Magnusson