Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Stipendier och utmärkelser

Varje år delar Tierps kommun ett stipendium och tre utmärkelser till konstnärer, personer eller organisationer som på olika sätt utmärkt sig inom olika områden under året.

Utmärkelserna delas ut en gång per år och pristagarna utses av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Prisutdelningen sker under högtidliga former vid ett tillfälle som också beslutas av arbetsutskottet.

År 2020 går det även att ansöka om Tierps kommuns stipendiefond.

 

Pristagare år 2020

Kulturpris Strömsbergsbruks samarbetskommité

Motivering: Strömsbergs bruks samarbetskommitté har under flera år satsat på att utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och en mötesplats för kommunens invånare. Genom ett föredömligt samarbete mellan flera föreningar har de skapat ett program som sträcker sig över hela året, med allt från konstrundor, musikevenemang och kulturhistoriska visningar. Kommittén har varit drivande och tagit många initiativ i arbetet med kanotleden, de jobbar även aktivt med Kulturarvstrappan samt med restaureringar av bruksmiljön.

Årets eldsjäl Diabetesmammorna

Motivering: Diabetesmammorna har sedan 2012 arbetat aktivt för att främja barn med typ 1-diabetes. De har bland annat anordnat kollon som givit barnen möjlighet att känna gemenskap med andra som lever med samma förutsättningar och stärka barnens självkänsla. Deras arbete har också underlättat för föräldrar till barn med diabetes genom fortbildning och skapade tillfällen för att knyta nya kontakter och byta erfarenheter med varandra.

Miljöpris Naturskyddsföreningen i Tierp

Motivering: I snart 50 år har Naturskyddsföreningen i Tierp varit en handlingskraftig förening som sprider kunskap om natur och miljö genom ett varierat program för allmänheten. Genom verksamhet som "Natursnokarna" för barn, sitt arbete med evenemang och naturguidningar bidrar de till människors kunskap om natur och miljöfrågor. Föreningen är en viktig samhällsaktör och strävar efter att möjligheten till en långsiktigt hållbar miljö förbättras.

Arbetsstipendium Karin Willén

Motivering: Konstnären Karin Willén tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, för sitt undersökande projekt av skogen kring Hållnäshalvön. Fokus är skogen som spelplats för paradoxala och motstridiga berättelser, kunskaper och relationer. Relationen mellan skog, människor, skogsbruk och bygd. Genom arrangerade samtal vill Karin Willén lyfta personliga berättelser om skogen i Hållnäs med en förväntan om att fånga ett samband mellan äldre och yngre generationer. Resultatet blir ett filmat material som kommer att presenteras offentligt i Tierps kommun.

Karin Willén (f. 1962) är utbildad vid bl.a. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har varit anlitad för både utställningar, evenemang och forskningsprojekt av bl.a. Statens konstråd, Marabouparken, Stockholms stad och Linköpings länsmuseum. 2006 fick hon Stockholms arkitekters pris och hon har även varit ordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Som konstnär arbetar Karin med teman som miljö, kärnkraft och politik och har bedrivit undersökande projekt och publicerat 2 konstböcker om området kring Forsmark.

Arbetsstipendium

Delas ut för att stödja och stimulera konstnärer och kulturarbetare för att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.

Ansök senast den 15 mars.

Ansök om arbetsstipendium

Tierps kommuns stipendiefond

Tilldelas elever eller grupper av elever vid kommunens skolor som visat på god kamratanda eller engagemang i sina studier. Även som belöning till elever som ägnar sig åt idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet.

Ansök senast den 31 oktober.

Ansök om Tierps kommuns stipendiefond

Kulturpris

För att uppmärksamma personer och grupper som visat framstående förmåga eller gjort allmänt erkända insatser på det kulturella området delas kulturpriset ut.

Nominera senast den 15 mars.

Nominera till kulturpriset

Miljöpris

Miljöpriset delas ut för att uppmärksamma och stimulera kreativitet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö. Priset kan tilldelas exempelvis engagerade föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser.

Nominera senast den 15 mars.

Nominera till miljöpriset

Årets eldsjäl

Utmärkelsen årets eldsjäl delas ut till en ideell ledare som genom att vara en god förebild gjort betydelsefulla insatser för barn, ungdomar eller förening inom idrott-, fritid- och naturverksamhet.

Nominera senast den 15 mars.

Nominera till årets eldsjäl