Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Stipendier och utmärkelser

Varje år delar Tierps kommun ett stipendium och fyra utmärkelser till konstnärer, personer eller organisationer som på olika sätt utmärkt sig inom olika områden under året. Elever eller grupper av elever vid kommunens skolor kan ansöka om stipendium från Tierps kommuns stipendiefond.

Utmärkelserna delas ut en gång per år och pristagarna utses av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Prisutdelningen sker under högtidliga former vid ett tillfälle som också beslutas av arbetsutskottet.

Årets alla pristagare med blommor och diplom

Prisutdelning av 2022 års priser. Bakre raden: Ismakarna i Söderfors. Främre raden: Björns Bio, Hållnäs sockenråd, Gunnar Thollander

2022 års pristagare och stipendiater är utsedda

Årets Kulturpris: Björns biografer (Tierps Bio)
Trots tuffa år för kulturbranschen på grund av pandemin och restriktioner har Björns bio lyckats anordna kulturevenemang på ett säkert sätt. Bion har lyckats med att nå olika målgrupper genom ett brett utbud och flexibla tider. Med ett stort driv har Björns bio arbetat för att göra det enkelt och tillgängligt att se film i Tierp.

Årets Eldsjäl: Ismakarna i Söderfors
Ismakarna i Söderfors har under flera år arbetat hårt för att göra det möjligt för barn och unga att åka skridskor i Söderfors. Deras engagemang har varit betydelsefullt för orten och bidragit till att invånare i kommunen kunnat ta del av en meningsfull och aktiv fritid.

Årets Miljöpris: Hållnäs sockenråd
Med en imponerande kraftsamling har Hållnäs sockenråd lyckats samla in en stor mängd metallskrot och batterier till återvinning. Med ett långsiktigt tänk och med stort fokus på hållbarhetsfrågor har Hållnäs sockenråd lyckats kombinera socialt engagemang, besöksnäringsfrågor och bevarande av natur på Hållnäshalvön.

Humlepriset - Ett pris i Pekens anda: Gunnar Thollander, Söderfors
Med ett imponerande engagemang som spänner över många decennier har Gunnar Thollander varit en bärande ideell kraft för Söderfors och Tierps kommun. Hans brinnande intresse för det historiska kulturarvet, ett omfattande samhällsengagemang och med en stark utgångspunkt i hembygdsföreningens verksamhet har Gunnars insatser kommit många till gagn. Med en varm öppenhet har Gunnar fått barn som vuxna, föreningar och företag, att känna sig välkomna i Söderfors och bidragit till kunskap och stolthet kring orten.

Arbetsstipendium: Mourad Kouri
Konstnären Mourad Kouri tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet på 50.000 kr för ett undersökande arbete om integration och tillhörighet. Mourad vill återbesöka platser i Tierp där han vistades som barn, möta människor och förmedla ett narrativ genom fotografi, video och text. En berättelse om integration, barndom, öppenhet, förlust, sorg och om minnets roll i den konstnärliga processen. Med projektet vill Mourad Kouri skapa reflektioner över frågor om tillhörighet, konstnärlig frihet och samhörighet. Projektet ska visas i Tierp tillsammans med en utställning.

Mourad Kouri (f. 1987) är från Syrien och är bosatt och verksam i Stockholm. Mourad har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2018 och en BA i konst från Concordia University, Montreal.

Händer som bildar ett hjärta mot en sol

Årets eldsjäl

Utmärkelsen årets eldsjäl delas ut till en ideell ledare som genom att vara en god förebild gjort betydelsefulla insatser för barn, ungdomar eller förening inom idrott-, fritid- och naturverksamhet.

Glödlampa och blomma som växer upp ur jord

Miljöpris

Miljöpriset delas ut för att uppmärksamma och stimulera kreativitet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö. Priset kan tilldelas exempelvis engagerade föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser.

Dansande tjej

Kulturpris

För att uppmärksamma personer och grupper som visat framstående förmåga eller gjort allmänt erkända insatser på det kulturella området delas kulturpriset ut.

Humleväxt mot grön bakgrund

Humlepriset
- Ett pris i Pekens anda

Priset avser att uppmärksamma personer som verkat i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Priset kan ges till person som haft ett omfattande och långvarigt engagemang i föreningsliv och samhälle i Tierps kommun. Priset är en kvalitetsstämpel på personens insatser och livsgärningar.

Texten Arbetsstipendium mot en bakgrund som en ridå

Arbetsstipendium

Delas ut för att stödja och stimulera konstnärer och kulturarbetare för att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.

Guldpokal

Tierps kommuns stipendiefond

Tilldelas elever eller grupper av elever vid kommunens skolor som visat på god kamratanda eller engagemang i sina studier. Även som belöning till elever som ägnar sig åt idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet.

Ansök senast den 31 oktober.

Ansök om Tierps kommuns stipendiefond