Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hav, vatten och kust

Vatten är en förutsättning för liv och sammanlänkar människor och ekosystem. Kommunens kuststräcka är präglad av landhöjningen, med grunda havsvikar samt avsnörda gölar och våtmarker. Dalälven och flera åar mynnar i Östersjön, som är viktig för fiskerinäringen, rekreation och transporter. Vattnet flödar dessutom oberoende av kommun- och länsgränser, vilket gör att Tierps kommun är del av två vattenmyndigheter: Bottenvikens och Norra Östersjöns vattendistrikt.

Det är många intressen som ska samsas om vattnet, bland annat naturvård, fiskerinäring, infrastruktur, rekreation samt samhälls- och landsbyggdsutveckling. Ofta behövs avvägningar och kompromisser genom innovativa lösningar för att hushålla med vattnet som resurs.
Läs mer om vattenförvaltning på Vattenmyndigheternas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I och med att kommunen har en lång historia av jordbruk är många vattendrag och hela kuststräckan påverkade av övergödning. Detta leder till ökad algblomning och syrefattigt vatten, vilket försämrar livsvillkoren för många djur och växter. Dessutom är flera vattendrag helt eller delvis uträtade för att effektivisera avvattningen av jordbruksmark och skog. Rätade och urgrävda vattendrag klarar inte av att hålla kvar vattnet, vilket gör att områden nedströms lättare drabbas av översvämning. Det förekommer även föroreningar i form av tungmetaller i bottensedimentet på flera platser, till följd av de historiska bruksorterna som finns runt om i kommunen.

Läs mer om kommunens vattenvårdsprojekt under Naturprojekt. Vi har bland annat anlagt en fiskvandringsväg förbi det första vandringshindret i Tämnarån, i Karlholm. Här anordnas varje vår Tämnaråns dag tillsammans med Upplandsstifttelsen, Biotopia och vår naturskola.

Fors i Tämnarån

Fors i Tämnarån.