Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vilda djur och växter

Djur- och växtlivet utgör en stor del av den biologiska mångfald som omger oss, både på landsbygden och i tätorter. Alla arter har sin egen nisch och funktion i naturen, även om vi människor inte alltid håller med.

Fridlysta arter

I kommunen finns många fridlysta arter och dessa får man vanligtvis inte plocka eller störa. I vissa fall kan man dock få göra undantag från lagstiftningen genom att ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Mer information om vilka arter som är fridslysta och hur man ansöker om dispens finns på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltvård och jakt

Sveriges viltstammar regleras till stor del via jakt, då rovdjurspopulationerna överlag är små. Jakträtten tillfaller vanligtvis markägaren och regleras av jaktlagen och jaktförordningen. Mer information om jakt, skyddsjakt och viltvårdsfrågor hittar du hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är ansvarig myndighet.

Jakttiderna är lagstadgade men i vissa undantagsfall kan skyddsjakt bedrivas även utanför dessa tider. Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt, eftersom de flesta djur då har ungar. 

Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren. Kommunen har rådighet över jakten på kommunal mark. Vid frågor kontakta Medborgarservice. Privata markägare ansvarar på samma sätt för sin mark och kan med fördel själva kontakta lokala jägare.

Utlåning av fällor

Grävlingsfälla och rävfälla finns att låna i mån av tillgång. Avtal skrivs där ni ansvarar för kontroll av fällan samt hantering av viltet. Tänk på att jägaren ni anlitar måste ha tillstånd från polisen att avlossa skott i tätbebyggt område.

Tips för att hålla borta vildsvin

  • Ta bort fallfrukt från marken och låt inte frukt sitta kvar på träden.
  • Lägg inte ut trädgårdsavfall i närliggande skogspartier.
  • Se till att komposten är så svår att komma åt att inte vildsvinen hittar något ätbart där.
  • Sätt upp staket runt trädgården. Elstängsel är mycket effektivt mot vildsvin, men det kan räcka med ett vanligt staket.

Tips för att hålla borta grävlingar

  • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
  • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
  • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
  • Lägg ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl. Därför kan du sprida det på tomten.På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om grävlingar, hur du som fastighetsägare kan gå tillväga för att bli av med dem på din fastighet samt villkoren för att avliva dem.

Backsippan är en fridlyst växt som är beroende av bete. Foto: Maria Berg