Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Strandskydd

Stränderna kring sjöar, vattendrag och kuststräckor är skyddade enligt Miljöbalken för att bevara djur- och växtlivet, samt trygga allemansrätten kring vatten. Strandskyddet sträcker sig 100 m ut i vattnet och upp på land från strandlinjen, och kan utökas till 300 m av Länsstyrelsen.

Stränder är biologiskt viktiga områden då de knyter ihop land och vatten, en koppling som många djur- och växtarter är beroende av för att överleva. Dessutom är de viktiga för människors rekreation, då vi mår bra av att vistas nära vatten, och stor del av turismen och friluftslivet är knutet till stränder.

För att inte överexploatering av dessa unika miljöer ska ske finns det begränsningar i vad man får göra inom strandskyddsområde, även om man själv äger marken. Exempelvis får man inte uppföra byggnader, utföra siktröjningar eller anlägga bryggor. Dock finns det möjlighet att ansöka om dispens från strandskyddet under vissa förutsättningar.

Läs mer om strandskyddet och hur man ansöker om dispens här.


Fågelsundet

Foto från Fågelsundet