Modersmål och minoritetsspråk

Du som har goda kunskaper i ett annat modersmål än svenska, kan ansöka om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk.

Ansök om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk

Elevens kontaktuppgifter
Fyll i e-post om du vill ha bekräftelse på din ansökan
Elevens kontaktuppgifter


Jag önskar modersmålsundervisning i:
Jag önskar modersmålsundervisning i:


Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 1Vårdnadshavare 2
Uppge adress om det är annan är för vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..