Fotboll

Kvinnlig fotbollsspelare sparkar på en boll.

Att få träna fotboll på skoltid är en dröm för många. Kom och för-verkliga den hos!

Högbergsskolan erbjuder fotboll som ett specialidrottsval.

Träningen bedrivs under schemalagd tid två dagar i veckan, vilket innebär att man tränar på skoltid. En viktig del är att all träning är individuellt anpassad och eleverna har även möjlighet att utnyttja skolans gym.

Fotbollen har sin verksamhet i skolans närområde. Utomhusträningen är förlagd till den konstgräsplan som ligger ca 3 min gångväg från Högbergsskolan. Inomhus träningen bedrivs i vår idrottshall.

Skolan har samarbete med föreningslivet i kommunen.