Salut!
Ciao!
Hola!
mrhban!
Hallo!

Språk

Moderna språk

Det är viktigt med språkkunskaper i ett globalt samhälle. På Högbergsskolan kan du läsa franska, spanska, arabiska eller tyska.

Modersmål och minoritetsspråk