Kontakta Högbergsskolan

Studie- och yrkesvägledning

Gamla böcker, kompass och förstoringsglas.

Behöver du vägledning i dina studier och tankar inför framtiden? Högbergsskolans studie- och yrkesvägledare är ett stöd för dig i dina studier och ett bollplank kring framtida studie- och yrkesval.

Våra studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig

  • att planera dina studier
  • när du har frågor om program, kurser och examenskrav
  • med frågor om meritpoäng och behörighetskrav till högskola/yrkeshögskola
  • med funderingar om studievägar, högskolestudier och arbetsmarknadens behov
  • om du får problem med dina studier och/eller funderar på att hoppa av dina studier.

För kortare frågor besök våra studie- och yrkesvägledare på deras dagliga drop-in.
Du kan också mejla frågor eller boka en längre samtalstid.

Drop-in

Måndag–fredag kl. 11.00–12.00

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta SYV

Kerstin Asplund

Studie- och yrkesvägledare för Nationella programmen

Telefon: 0293-21 82 90

E-post: kerstin.asplund@utb.tierp.se

Christina Norrström

Studie- och yrkesvägledare för Introduktionsprogrammen (IM) och Svenska för invandrare (SFI)

Telefon: 0293-21 80 24

E-post: christina.norrstrom@tierp.se

För dig som är vuxen och studerar eller som funderar på att börja studera, så finns en särskild studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen.