Studie- och yrkesvägledning

Gamla böcker, kompass och förstoringsglas.

Behöver du vägledning i dina studier och tankar inför framtiden? Högbergsskolans studie- och yrkesvägledare är ett stöd för dig i dina studier och ett bollplank kring framtida studie- och yrkesval.

Våra studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig

  • att planera dina studier
  • när du har frågor om program, kurser och examenskrav
  • med frågor om meritpoäng och behörighetskrav till högskola/yrkeshögskola
  • med funderingar om studievägar, högskolestudier och arbetsmarknadens behov
  • om du får problem med dina studier och/eller funderar på att hoppa av dina studier.

Mejla gärna vid frågor eller för att boka en längre samtalstid

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta SYV

Kerstin Asplund
Studie- och yrkesvägledare

Ekonomiprogrammet (EK)  
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)

Introduktionsprogram programinriktat val högskoleförberedande program (IMV)

Telefon: 0293-21 82 90

E-post: kerstin.asplund@utb.tierp.se

Hanna Larsson
Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Industritekniska programmet (IN)
Lärlingsprogrammen (HA, BA samt VVS & fastighet)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Introduktionsprogram programinriktat val yrkesförberedande program (IMV)
Introduktionsprogram yrkesintroduktion (IMY)

Telefon: 0293 - 21 90 46

E-post: hanna.larsson@utb.tierp.se 

Christina Norrström 
Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA)
Introduktionsprogram språkintroduktion (IMS)

Telefon: 0293-21 80 24

E-post: christina.norrstrom@tierp.se

Lina Edlund
Apl-utvecklare
Studie- och yrkesvägledare Särskolans resursteam i Norduppland

Gymnasiesärskolan

Telefon: 0293-21 83 70

E-post: lina.edlund@utb.tierp.se

För dig som är vuxen och studerar eller som funderar på att börja studera, så finns en studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen.