Naturvetenskapsprogrammet

För dig som vill läsa till läkare, civilingenjör, veterinär eller jurist.

Är du intresserad av matematik och naturvetenskap, men också av samhällsfrågor? Vill du ha en utbildning som ger dig stor valfrihet inför fortsatta studier? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan erbjuder vi inriktningen naturvetenskap.

Naturvetenskap

På den naturvetenskapliga inriktningen får du fördjupade kunskaper inom fysik, kemi och biologi samtidigt som du får lära dig om de viktiga områdena energi och miljö. Du kommer att få kunskap om naturvetenskapens betydelse för industri, medicin, bioteknik och livsmiljö. Du får också möjlighet till omfattande fördjupningar och kompletterande kunskaper i språk och humanistiska ämnen. Teori blandas med fältstudier, studiebesök, simulationer, experiment och laborationer. Du kommer att få bekanta dig med flera olika typer av moderna, digitala mätverktyg i det experimentella arbetet.

Högskoleförberedande utbildning

Naturvetenskapsprogrammet är det program som bäst förbereder dig för en framgångsrik tid på högskola eller universitet eftersom den ger bredast behörighet. I programmet ingår mer av karaktärsämnena biologi, fysik och kemi samt matematik, vilket ger en god förberedelse för universitet och högskola/vidare studier. För att underlätta steget till eftergymnasiala studier har vi samarbetat med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Gävle via exempelvis gymnasiearbeten samt tillsammans med företag och andra samarbetspartners inom Teknikcollege.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på naturvetenskapligt och tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och projekt under utbildningen samt möjlighet till utökad programfördjupning (Teknik 1, Cad 1 och Webbutveckling). Vi erbjuder också dig att läsa extra matematik (matematik 5), engelska (engelska 7) och moderna språk (steg 3 och 4) som ger ytterligare meritpoäng, bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning och en bredare behörighet för vidare studier.

Läs mer om skolans certifieringar.

Språk

Det är viktigt med olika språkkunskaper i ett globalt samhälle. På Högbergsskolan kan du läsa upp till engelska 7 och moderna språken franska, spanska och tyska som erbjuds till steg 4 och och italienska som erbjuds upp till steg 2.

Högskolebehörighet

Högbergsskolan ger dig dessutom möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis läkare, psykolog, civilingenjör, jurist eller veterinär.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

Fysik 1

Kemi 1

Moderna språk

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser med inriktning naturvetenskap:

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Matematik 5

Miljö- och energikunskap

Naturvetenskaplig specialisering

Politik och hållbar utveckling