Naturvetenskapsprogrammet

För dig som vill läsa till läkare, psykolog, civilingenjör, jurist eller veterinär.

Är du intresserad av matematik och naturvetenskap, men också av samhällsfrågor? Vill du ha en utbildning som ger dig stor valfrihet inför fortsatta studier? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan erbjuder vi inriktningen naturvetenskap med profilering mot Bioteknik (samt Hållbar utveckling).

Naturvetenskaplig inriktning

På den naturvetenskapliga inriktningen får du fördjupade kunskaper inom fysik, kemi och biologi. Du kommer att få kunskap om naturvetenskapens betydelse för industri, medicin, bioteknik och hållbar utveckling. Teori blandas med fältstudier, studiebesök, simulationer, experiment och laborationer. Du kommer att få lära dig använda flera olika typer av moderna, digitala mätverktyg i det experimentella arbetet.

Bioteknikprofil

Från och med hösten 2024 startar vi inriktningen Bioteknik. Profilen ger dig full behörighet till högskola och universitet samt fördjupade kunskaper om bioteknik som används inom kriminologi, läkemedelsproduktion och i arbetet med hållbar utveckling. Du får lära dig hur DNA kan utvinnas från brottsplatser, hur smittkedjor fungerar, hur nya läkemedel kan framställas samt hur vi kan använda biotekniken inom arbete med globala målen. Du kommer också få diskutera etiska frågor kopplat till bioteknik. Vår profil ger dig full behörighet till högskola och universitet.

Högskoleförberedande utbildning

Naturvetenskapsprogrammet är det program som bäst förbereder dig för en framgångsrik tid på högskola eller universitet eftersom den ger bredast behörighet. I programmet ingår mer av karaktärsämnena biologi, fysik och kemi samt matematik, vilket ger en god förberedelse för universitet och högskola/vidare studier. För att underlätta steget till eftergymnasiala studier har vi samarbetat med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Gävle via exempelvis gymnasiearbeten samt tillsammans med företag och andra samarbetspartners inom Teknikcollege.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på naturvetenskapligt och tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och projekt under utbildningen samt möjlighet till utökad programfördjupning (Teknik 1, Cad 1 och Webbutveckling). Vi erbjuder också dig att läsa extra matematik (matematik 5), engelska (engelska 7) och moderna språk (steg 3 och 4) som ger ytterligare meritpoäng, bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning och en bredare behörighet för vidare studier.

Läs mer om skolans certifieringar Länk till annan webbplats..

Språk

Det är viktigt med olika språkkunskaper i ett globalt samhälle. På Högbergsskolan kan du läsa upp till engelska 7 och moderna språken franska, spanska och tyska som erbjuds till steg 4 och italienska som erbjuds upp till steg 2.

Högskolebehörighet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig dessutom möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis biomedicinsk analytiker, läkare, psykolog, civilingenjör, jurist, kriminaltekniker, apotekare eller veterinär.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

Fysik 1

Kemi 1

Moderna språk

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser med inriktning naturvetenskap:

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Matematik 5

Miljö- och energikunskap

Naturvetenskaplig specialisering

Politik och hållbar utveckling