Inackorderingstillägg – bidrag till dig som måste bo på annan studieort

Du som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag kan få inackorderingstillägg. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresa. 

Ansök inför varje läsår

Kommunalt inackorderingstillägg förs inte automatiskt över mellan läsår. Ansökan måste alltså göras för varje läsår.

Senaste datum för ansökan om inackorderingstillägg
– för höstterminen är 30 september
– för vårterminen 28 februari.

Man kan således i vissa fall få tillägget beviljat retroaktivt, men bara om ansökan inkommit senast dessa datum.

Ansökan skickas till:
Högbergsskolan
Palmgatan 11-13
815 80 TIERP

OBS: Kopia av hyresavtal ska bifogas ansökan!

Kriterier - inackorderingstillägg

Följande kriterier gäller för att få inackorderingstillägg om du bor i Tierps kommun

  • Du måste vara folkbokförd i Tierps kommun.
  • Du måste vara antagen som sökande i första hand samt gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen (se nedan).
  • Du studerar på heltid. Att studera på heltid inom gymnasieskolan innebär att eleven deltar i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.
  • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 1,5 timmes enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackorderingstillägg

(Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat ”frisök”):

- Barn- och fritidsprogrammet, BF
- Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
- Ekonomiprogrammet, EK
- El- och energiprogrammet, EE
- Fordons- och transportprogrammet, FT
- Industriprogrammet, IN
- Naturvetenskapsprogrammet, NA
- Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
- Teknikprogrammet, TE
- Vård- och omsorgsprogrammet, VO
- HA programmet
- VVS programmet

Du får inte heller inackorderingstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, valbara kurser eller individuella val som inte finns på hemorten.

Du får inte inackorderingstillägg om du går på en fristående gymnasieskola. Bidraget söks då från CSN.

Du får inte inackorderingstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, valbara kurser eller individuella val som inte finns på hemorten.

Du får inte inackorderingstillägg om du går på en fristående gymnasieskola. Bidraget söks då från CSN.