Vård- och omsorgsprogrammet

Kvinnlig sjuksköterska med kvinnlig patient.

Bli undersköterska, personlig assistent eller läs vidare till polis, brandman eller sjuksköterska.

Vill du läsa en utbildning som fokuserar på omvårdnad och sjukvård? Vill du ha ett arbete där människan står i fokus? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan får du som läser vård- och omsorgsprogrammet möjlighet att få fördjupade kunskaper inom bland annat psykiatri, barn- och ungdomssjukvård. Här får du en utbildning där du har chans att profilera dig efter dina intressen. Skolan har ett nära samarbete med Tierps kommun och majoriteten av våra elever får arbete direkt efter avslutad utbildning. Du kan efter avslutade studier ansöka om en skyddad yrkestitel.

Apl (arbetsplatsförlagt lärande)

Sammanlagt är du ute på apl i 15 veckor, dessa veckor är fördelat på åk 2 och 3. Du kommer att pröva på olika former av verksamhet, exempelvis inom äldreomsorgen, psykiatri och sjukvård.

Högskolebehörighet

Efter utbildningen kan du gå direkt ut i arbetslivet om du vill jobba som tex undersköterska eller personlig assistent. Utbildningen ger dig dessutom högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, polis eller brandman.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare, arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar för att öka kvaliteten på utbildningarna. Det innebär att du som utbildar dig inom Vård- och omsorgscollege får den kompetens som arbetsgivarna vill ha. Efter utbildningen får du ett diplom som är meriterande när du söker jobb.

Läs mer om skolans certifieringar.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma ämnen

Anatomi och fysiologi 1 och 2

Omvårdnad 1 och 2

Social omsorg 1 och 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 

Psykologi 1

Psykiatri 1 och 2

Gerontologi och geriatrik

Hälso- och sjukvård 1 och 2

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Hälsopedagogik