Vård- och omsorgsprogrammet

Kvinnlig sjuksköterska med kvinnlig patient.

Bli undersköterska, personlig assistent eller läs vidare till sjuksköterska, polis eller brandman.

Vill du läsa en utbildning som fokuserar på omvårdnad och sjukvård? Vill du ha ett arbete där människan står i fokus? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan får du som läser vård- och omsorgsprogrammet möjlighet att få fördjupade kunskaper inom bland annat psykiatri, barn- och ungdomssjukvård. Här får du en utbildning där du har chans att profilera dig efter dina intressen. Skolan har ett nära samarbete med Tierps kommun och majoriteten av våra elever får arbete direkt efter avslutad utbildning. Du kan efter avslutade studier ansöka om en skyddad yrkestitel.

Profil: Barn- och ungdomssjukvård

I programfördjupningen barn- och ungdomssjukvård ges kunskaper om allt från hälsofrämjande insatser till akut omhändertagande av barn och unga. Vi lär oss hur etiska frågeställningar kan hanteras samt om omhändertagandet av friska- och sjuka nyfödda och prematura barn.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Sammanlagt är du ute på APL i 15 veckor, dessa veckor är fördelat på årskurs 2 och 3. Du kommer att pröva på olika former av verksamheter, exempelvis inom äldreomsorgen, psykiatri och sjukvård.

Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesförberedande utbildning. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan gå ut i arbetslivet. Från och med hösten 2023 ingår även grundläggande högskolebehörighet.

Treårsplan Vård- och omsorgsprogrammet