Samhällsvetenskapsprogrammet

Två unga studenter.

För dig som är intresserad av samhällsfrågor, politik och kultur!

Är du nyfiken på vad som styr och driver samhällen och människorna som lever i dem? På samhällsprogrammet får du chans att diskutera politik och aktuella samhällsfrågor. Du får dessutom en bred allmänbildning och blir väl förberedd för fortsatta studier.

Beteendevetenskaplig inriktning

Beteendevetenskap handlar om hur samhället formar oss människor och hur vi människor formar samhället. Inriktningen ger också kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap. Du får även lära dig hur man arbetar på ett vetenskapligt sätt.

Du som läser denna inriktning får fördjupa din förståelse av människors handlande på individ– och gruppnivå. Det innebär att du förutom att läsa fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap även läser kurser i ledarskap och organisation, pedagogik och sociologi.

Utöver inriktningkurserna erbjuder vi också samtliga kurser inom den samhällsvetenskapliga inriktningen samt fördjupningskurser inom historia, religion och filosofi.

Språk

I en globaliserad värld är språkkunskaper viktiga och därför läser du förutom engelska ett modernt språk i åk 1 och åk 2 med möjlighet att fortsätta i åk 3. På Högbergsskolan erbjuder vi de moderna språken tyska, spanska, italienska, franska och arabiska.

Högskolestudier och karriärmöjligheter

Det samhällsvetenskapliga programmet ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter examen kommer du att vara väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskola.

Efter din examen på samhällsprogrammet är du behörig att läsa utbildningar för att bli till exempel journalist, polis, jurist, psykolog eller lärare.

FN-Certifierad skola

Högbergsskolan är en FN-certifierad skola Länk till annan webbplats.

På Samhällsvetenskapsprogrammet genomsyras stora delar av undervisningen av ett internationellt perspektiv, med fokus på globala frågor och mänskliga rättigheter. Många av våra elever är engagerade i skolans elev-FN-förening.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1

Moderna språk

Psykologi 1

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser med inriktning beteendevetenskap:

Kommunikation

Ledarskap och organisation

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Sociologi

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Filosofi 2

Historia 2a

Religion 2