Samhällsvetenskapsprogrammet

Två unga studenter.

För dig som är intresserad av samhällsfrågor, politik och kultur.

Är du nyfiken på vad som styr och driver samhällen och människorna som lever i dem? På samhällsprogrammet får du chans att diskutera politik och aktuella samhällsfrågor. Du får dessutom en bred allmänbildning och blir väl förberedd för fortsatta studier.

Inriktning: Beteendevetenskap

Beteendevetenskap handlar om hur samhället formar oss människor och hur vi människor formar samhället. Du får en fördjupad förståelse av människors handlande på individ– och gruppnivå. Det innebär att du förutom att läsa fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap även läser kurser i ledarskap och organisation, kommunikation, pedagogik och sociologi.

Profil: Kriminologi

I de kurser som ingår i programmet och inriktningen så kommer delar av innehållet fokusera särskilt på kriminalitet och dess orsaker, både på individnivå och samhällsnivå. Vilka psykologiska och sociala faktorer påverkar risken att bli kriminell? Vad kan vi som individer och samhället i stort göra för att påverka samhällsklimatet och brottsligheten?

Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning och ger en bred behörighet om du vill läsa vidare. Du kan exempelvis läsa vidare till psykolog, kriminolog, lärare eller polis.

Treårsplan Samhällsvetenskapsprogrammet