Samhällsvetenskapsprogrammet

Två unga studenter.

För dig som vill bli polis, psykolog, journalist, lärare, advokat eller sjuksköterska.

Är du nyfiken på vårt samhälle och människorna som lever i det? Vill du lära dig om hur du kan påverka vårt samhälle, tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt, få en bred allmänbildning och förbereda dig för fortsatta studier? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan erbjuder vi inriktningen beteendevetenskap.

Beteendevetenskap

Beteendevetenskap handlar om hur samhället formar oss människor och hur vi människor formar samhället i olika sammanhang. Inriktningen ska också ge kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap. Du får även lära dig samhällsvetenskapliga sätt att arbeta.

Du som läser denna inriktning får fördjupa din förståelse av människors handlande både som individer och i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Det innebär att du förutom att läsa fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap även läser kurser i ledarskap och organisation, pedagogik och sociologi. Sociologi är nytt som eget ämne på gymnasiet.

Språk

Programmet har en internationell prägel och det är viktigt med olika språkkunskaper i ett globalt samhälle. På Högbergsskolan kan du läsa franska, italienska, spanska och tyska.

Högskolebehörighet

Högbergsskolan ger dig dessutom möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis polis, psykolog, journalist, advokat, lärare eller sjuksköterska.

Samhällsvetenskapsprogrammet, broschyr för utskrift Pdf, 481 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 481 kB)

Gymnasiegemensamma kurser

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Programgemensamma kurser

Filosofi 1

Moderna språk

Psykologi 1

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser med inriktning beteendevetenskap:

Kommunikation

Ledarskap och organisation

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Sociologi

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Filosofi 2

Historia 2a

Religion 2