Skolans certifieringar

På Högbergsskolan är vi stolta över de certifieringar vi har och erbjuder.

Logga Teknikcollege Uppland.

Teknikcollege

Status, kvalitet och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och projekt under utbildningen. Vi erbjuder också eleverna att läsa extra så att de kan få ytterligare meritpoäng, bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning och en bredare behörighet för vidare studier.

Teknikcollege Uppland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga FN-förbundet.

FN-skola

Sedan 1 augusti 2017 är Högbergsskolan en certifierad FN-skola.

 I korthet innebär certifieringen att man som FN-skola präglas av kompetens och engagemang i globala frågor. Skolan verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer, med en tro på att internationellt samarbete är en förutsättning för en mer rättvis, fredlig och hållbar värld där de mänskliga rättigheterna respekteras och infrias.

Svenska FN-förbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN

Högbergsskolan är via BYN en branschrekommenderad skola. Detta är och innebär en kvalitetsstämpel som visar på att skolan uppfyller kriterier för att ge grundläggande yrkesutbildningar som uppfyller byggbranschens krav.

Exempel på branschens rekommendationer som Högbergsskolan uppfyller:

  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande behörighetskurser, vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket och branschorganisationer, erbjuds eleverna under utbildningen

  • säkra lyft
  • ställningsbyggnad upp till 9 meter
  • liftutbildning, bom-och saxlift (mobila arbetsplattformar).

BYN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Vård- och omsorgscollege Uppland.

Vård- och omsorgscollege

Status, kvalitet och matchning – det är vad Vård- och omsorgscollege handlar om!

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare, arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar för att öka kvaliteten på utbildningarna. Det innebär att du som utbildar dig inom vård- och omsorgscollege får den kompetens som arbetsgivarna vill ha. Efter utbildningen får du ett diplom som är meriterande när du söker jobb.

Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Ung Företagsamhet.

Ung Företagsamhet, UF

På alla våra nationella program kan du som elev läsa kursen entreprenörskap. Det innebär att man ges möjlighet att starta ett eget UF-företag och i och med det få en inblick hur det faktiskt är att vara egen företagare.

UF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skola för hållbar utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Skolverket har tilldelat Högbergsskolans gymnasiesärskola utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Högbergsskolans gymnasiesärskola uppfyller kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.