Ledighet och läsårstider

Lapp med ordet skolstart.

Vi hälsar alla nya och nuvarande elever varmt välkomna till Högbergsskolan och skolstart för läsåret 2022/2023.

Alla elever börjar tisdag 16 augusti.

Åk 1 kl. 09:00 gemensam uppstart i matsalen

IM (ej IMAA och IMAC) kl. 10:00 gemensam start i matsalen.

Dagen avslutas med lunch för åk 1 kl. 11:00 och IM kl. 11:30.

Åk 2 och åk 3 kl. 13:30 mentorstid och därefter CSN-information i idrottssalen.

Gymnasiesärskolan kl. 09:00 och avslutar dagen kl.14:00


Varmt välkomna!

Lov och ledighet

På sidan Ledighet och läsårstider Öppnas i nytt fönster. på kommunens webbplats hittar du information om bland annat ledighet och vilka datum terminen börjar och slutar under skolåret.