Ledighet och läsårstider

Lapp med ordet skolstart.

Vi hälsar alla nya och nuvarande elever varmt välkomna till Högbergsskolan och skolstart för läsåret 2023/2024.

Årskurs 1
Torsdag 17 augusti.
Klockan 09:00 gemensam uppstart i matsalen A-huset.
Lunch klockan 11:00 därefter lektioner enligt schema fredagen den 18 augusti.

Årskurs 2+3
Lektioner enligt schema med start torsdag den 17 augusti klockan 12:00.

IM (ej IMAA och IMAC)
Torsdag 17 augusti.
Klockan 10:00 gemensam start i matsalen A-huset.
Lunch klockan 12:00 därefter lektioner enligt individuella scheman med start torsdagen den 17 augusti.

Elever antagna IMAA och IMAC, info om start skickas hem separat.

Anpassad gymnasieskola
Torsdag 17 augusti.
Klockan 09:00 gemensam start i anpassade gymnasieskolans lokaler.

Varmt välkomna!

Lov och ledighet

På sidan Ledighet och läsårstider Öppnas i nytt fönster. på kommunens webbplats hittar du information om bland annat ledighet och vilka datum terminen börjar och slutar under skolåret.