Ledighet och läsårstider

Lapp med ordet skolstart.

Välkomna till ett nytt läsår på Högbergsskolan! Nedan finns datum och tider för skolstarten under vecka 34.

Årskurs 1 börjar måndagen den 17 augusti kl. 9.00. Vi samlas i matsalen för gemensam information och därefter sker upprop klassvis med respektive mentor.

Introduktionsprogrammen börjar måndagen den 17 augusti kl. 10.00. Vi samlas i matsalen för gemensam information och därefter upprop klassvis med respektive mentor.

Gymnasiesärskolan börjar måndagen den 17 augusti kl. 9.00. Upprop i klassrummen på GYS.

Årskurs 2+3 börjar måndagen den 17 augusti kl. 13.00. Upprop med respektive mentor. Klassrum meddelas när eleverna kommer till skolan.

Tisdag 18/8 är det lektioner enligt schema för samtliga elever.

Varmt välkomna!

När har jag lov? När är det röda dagar? När är skolavslutningen?


På sidan Ledighet och läsårstideröppnas i nytt fönster på kommunens webbplats hittar du information om bland annat ledighet och vilka datum terminen börjar och slutar under skolåret.

LedighetsansökanPDF (pdf, 29 kB)