• Distans och reguljär undervisning

    2021-02-17 Torsdag 21 januari uppdaterade regeringen sina direktiv kring distansundervisning för gymnasieskolor. Istället för att återgå till reguljär undervisning 25 januari så ska gymnasieundervisning nu bedrivas i en kombination av distans och reguljär undervisning.
  • Frågor eller funderingar inför gymnasievalet?

    2021-02-01 Vi på Högbergsskolan hoppas att vi kan hjälpa dig i ditt gymnasieval och att vi får se dig hos oss i augusti.
  • Lunchlåda för gymnasieelever

    2021-01-07 Nu kan du som elev på gymnasieskolan beställa lunchlåda igen.