• Hund på schemat - intervju i Sveriges radio

    2020-02-04 På Högbergsskolans gymnasiesärskola har elever möjlighet att träffa hunden Alarik på sina lektioner. Alarik hjälper bland annat till att göra lektionerna mer intressanta och roliga.
  • Jobbsäkra gymnasieutbildningar i Tierp

    2020-01-28 Programmen bygg, fordon och handel/administration vid Högbergsskolan i Tierp är i topp sett till andelen elever som har jobb samt deras löneutveckling 5 och 10 år efter gymnasieexamen.
  • Idrotts- och musikprofil

    2019-05-06 Visste du att du kan läsa extra idrott eller musik som studerande här på Högbergsskolan?