• - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Bioteknik, ny profil på Högbergsskolan

student gör ett experiment

På Högbergsskolan startar vi med en ny bioteknikprofil från och med hösten 2024.

Vår profil ger dig full behörighet till högskola och universitet samt fördjupade kunskaper om bioteknik som är ett viktigt verktyg inom kriminologi, medicin och miljöfrågor. Du kommer få lära dig om hur man utvinner och undersöker DNA från t.ex. brottsplatser, följa smittkedjor, hur handel med hotade djur upptäcks, framställning av nya läkemedel och vaccin. Vill du bli veterinär, läkare eller arbeta med frågor inom biomedicin eller hållbar utveckling så är den här utbildningen perfekt för dig. Läs mer om profilen på Naturvetenskapsprogrammet