IDROTTS- OCH MUSIKPROFIL

Kombinera dina studier med idrott eller musik. Ta poäng inom ditt intresse.

Högbergsskolan erbjuder i nuläget fem olika idrotter samt musik, som går att kombinera med de nationella programmen.

Utövandet av respektive profil sker på schemalagd tid, två dagar i veckan.

Intresseanmälan idrottIntresseanmälan musik

Genom att utöva ditt intresse så utvecklas du i alla skolämnen.

Kombinera dina studier med idrott eller musik.

Intresserad?

De elever från åk 9 som är intresserade av idrott eller musik ansöker om detta i samband med gymnasievalet.

Intresseanmälan idrott Intresseanmälan musik

Observera att lärlingsprogrammen enbart kan kombineras med profiler om det stämmer överens med schemat.

Kontakt

Samordnare Idrottsprofil
Ulf Strömberg
Telefon: 0293-21 84 89
E-post: ulf.stromberg@utb.tierp.se

Musikprofil
Linda Gagner
Telefon: 0293-21 84 87
E-post: linda.gagner@tierp.se