Styrdokument

Ordningsregler

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet: ledning, personal och elever. För att alla ska få arbetsro i en lärande skolmiljö har vi tillsammans upprättat ordningsregler vilket skollagen föreskriver. Målet för arbetsmiljöarbetet är att skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. 

Ordningsregler.pdf Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.


Plan mot diskriminering och kränkanade behandling Högbergsskolan

Högbergsskolans likabehandlingsplan bygger på de nya reglerna i diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen 2008:567) där de aktiva åtgärderna för ett främjande och motverkande arbete mot diskriminering ska bedrivas i fyra steg.

Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under skolåret genom att

  • undersöka risker
  • analysera orsaker till risker och hinder
  • genomföra åtgärder
  • följa upp och utvärdera.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.


Värdegrund Högbergsskolan

Högbergsskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund som följs upp med enkäter flera gånger under året.

Värdegrund och enkätpåstående.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.