Styrdokument

Ordningsregler

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet: ledning, personal och elever. För att alla ska få arbetsro i en lärande skolmiljö har vi tillsammans upprättat ordningsregler vilket skollagen föreskriver. Målet för arbetsmiljöarbetet är att skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. 

Ordningsregler.pdfPDF (pdf, 90 kB)

 

Likabehandlingsplan Högbergsskolan

Högbergsskolans likabehandlingsplan bygger på de nya reglerna i diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen 2008:567) där de aktiva åtgärderna för ett främjande och motverkande arbete mot diskriminering ska bedrivas i fyra steg.

Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under skolåret genom att

  • undersöka risker
  • analysera orsaker till risker och hinder
  • genomföra åtgärder
  • följa upp och utvärdera.

Likabehandlingsplan.pdfPDF (pdf, 736 kB)

 

Värdegrund Högbergsskolan

Högbergsskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund som följs upp med enkäter flera gånger under året.

Värdegrund och enkätpåstående.pdfPDF (pdf, 1 MB)