Barn- och fritidsprogrammet

Bli barnskötare, elevassistent eller läs vidare till förskollärare, polis eller brandman.

Vill du arbeta med pedagogik, ledarskap och sociala frågor?

Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan erbjuds inriktningen pedagogisk- och socialt arbete.

Inriktningen ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och om olika pedagogiska verksamheter. Under utbildningen får du kunskaper om sociala frågor och problem, deras konsekvenser och lösningar. Efter genomförd utbildning är du förberedd för arbete som till exempel barnskötare i förskolan, elevassistent i skolan eller arbete inom funktionshinderområdet.

Det finns även möjlighet att läsa in särskild behörighet för vidare studier.

Apl (arbetsplatsförlagt lärande)

Under utbildningen är du ute på apl. I åk 3 har du apl tre dagar i veckan under hela läsåret. Du kommer att pröva på olika former av verksamhet, exempelvis förskola och daglig verksamhet.

Högskolebehörighet

Efter utbildningen kan du gå direkt ut i arbetslivet om du vill jobba inom fritid och hälsa, som personlig tränare, barnskötare, elevassistent eller personlig assistent. Utbildningen ger dig dessutom högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis förskollärare eller polis.

Gymnasiegemensamma kurser

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma kurser

Hälsopedagogik

Kommunikation Samhällskunskap 1a2

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Naturkunskap 1a2

Pedagogiskt ledarskap

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser inom inriktningen är Pedagogiskt arbete och Socialt arbete 1

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Barns lärande och växande

Pedagogiska teorier och praktiker

Socialt arbete 2

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 2

Matematik 2a

Skapande verksamhet.