Barn- och fritidsprogrammet

två studenter pysslar

För dig som vill arbeta med pedagogik, ledarskap och sociala frågor.

Vill du bli barnskötare, elevassistent eller läsa vidare till förskollärare, lärare, behandlingsassistent, socialpedagog eller polis?
Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan erbjuds inriktningen pedagogisk- och socialt arbete.

Inriktningen ger dig kunskaper om sociala processer och förhållanden för att lära dig hur du bemöter människor i olika situationer. Du får kunskap om människans utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Du lär dig om hur människor agerar i olika situationer och hur du bäst stöttar dem i deras utveckling.

Apl (arbetsplatsförlagt lärande)

Under utbildningen ingår 15 veckors APL. Du kommer att pröva på olika former av verksamhet, exempelvis förskola, skola och daglig verksamhet. 

Högskolebehörighet

Utbildningen ger dig högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis förskollärare, idrottslärare, behandlingsassistent, socialpedagog eller polis.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik

Kommunikation Samhällskunskap 1a2

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Naturkunskap 1a2

Pedagogiskt ledarskap

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser inom inriktningen är Pedagogiskt arbete och Socialt arbete 1

Exempel på kurser inom programfördjupningen:

Barns lärande och växande

Pedagogiska teorier och praktiker

Socialt arbete 2

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 2

Matematik 2a

Skapande verksamhet.