Teknikprogrammet

För dig som gillar teknik och vill bli programmerare, webbutvecklare eller ingenjör.

Är du intresserad av matematik och naturvetenskap, men också av samhällsfrågor? Vill du ha en utbildning som ger dig stor valfrihet inför fortsatta studier? Då är Teknikprogrammet något för dig!

På Högbergsskolan erbjuder vi inriktningen design och produktutveckling. För att du ska få den kompetens som efterfrågas är teknikprogrammet utformat i nära samarbete med de regionala teknikföretagen.

Design och produktutveckling

Inom inriktningen design och produktutveckling kommer du lära dig om hur man designar, konstruerar och producerar en produkt, från första idén till en färdig produkt. För att träna dig inom detta får du arbeta med digitala verktyg såsom 3D-CAD och med skiss- och modelleringstekniker för att visualisera din idé. Du får också lära dig konstruktions- och produktionsteknik för att förstå hur man kan tillverka din produkt.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och projekt under utbildningen. Till exempel kan du som elev koppla ditt gymnasiearbete till ett av de lokala företagen. Vi erbjuder också eleverna att läsa extra så att de kan få extra meritpoäng, bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning och en bredare behörighet för vidare studier.

Läs mer om skolans certifieringar.

Praktik

Det ingår även två veckors miljöpraktik på ett företag inom Teknikcollege där du kan få värdefulla kunskaper om kommande arbetsliv.

Högskolebehörighet

Högbergsskolan ger dig dessutom möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet för vidare studier inom teknik och naturvetenskap.

Gymnasieingenjör

Ett fjärde år på teknikprogrammet är möjligt att läsa med syftet att ge mer tillämpade kunskaper som används ute i industrin och leder till en gymnasieingenjörsexamen samt goda möjligheter till arbete. Läs mer på Skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Citat från elever på teknikprogrammet

-"Teknikprogrammet är en utmanande linje för den teknikintresserade och den som vill vara delaktig och lösa framtidens problem gällande utveckling och annat tekniskt".

-"En bred utbildning med många utmaningar."

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen

Fysik 1

Kemi 1

Teknik 1

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser med inriktning design och produktutveckling:

Bild och form 1a1

Cad 1

Design 1

Konstruktion 1

Programfördjupning, alternativ 1

Fysik 2

Matematik 4

Programmering 1

Webbutveckling 1

Programfördjupning, alternativ 2

Produktionskunskap 1

Produktionsutrustning 1

Datorstyrd produktion 1

Datorstyrd produktion 2