Teknikprogrammet

Två manliga studenter med teknikutrustning.

För dig som gillar teknik och vill bli programmerare, webbutvecklare eller ingenjör.

Teknikprogrammet är ett spännande och utmanande program för dig som är intresserad av matematik, teknik, naturvetenskap och samhällsfrågor. Här får du möjlighet att utforska och utveckla ditt tekniska kunnande inom olika områden som till exempel IT, elektronik, mekanik, och hållbar utveckling. Vi vill ge dig en stark grund i både teori och praktisk tillämpning för att du ska vara väl förberedd inför framtida teknikrelaterade utmaningar.

Inriktning: design och produktutveckling

På Högbersskolan erbjuder vi inriktningen design och produktutveckling. För att du ska få den kompetens som efterfrågas är teknikprogrammet utformat i nära samarbete med de regionala teknikföretagen. Inom inriktningen design och produktutveckling kommer du lära dig om hur man designar, konstruerar och producerar en produkt, från första idén till en färdig produkt. För att träna dig inom detta får du arbeta med digitala verktyg såsom 3D-CAD och med skiss- och modelleringstekniker för att visualisera din idé. Därefter lär du dig skriva ut din 3D-modell i en av våra 3D-skrivare. Du får också lära dig konstruktions- och produktionsteknik för att förstå hur man kan tillverka din produkt.

Profiler

  • Media och IT
  • Design och produktion

Programmet erbjuder en bred grundutbildning inom teknik, vilket ger dig möjlighet att välja en specialisering inom ett område som intresserar dig mest. Vi erbjuder kurser inom informationsteknologi (IT) såsom programmering och webbutveckling. Inom programmering kommer du att lära dig programmera och styra drönare, bygga och styra robotar, spelutveckling och mycket mer. Vidare kommer du inom webbutveckling exempelvis att lära dig bygga egna hemsidor och webbplatser, steg för steg. Vi erbjuder även kurser inom produktutveckling som till exempel produktionskunskap, produktionsutveckling och datorstyrd produktion. Du ges även möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företagsprojekt och praktikplatser för att få en verklig inblick i arbetslivet och vad det innebär att jobba inom teknik.

Kreativitet och projekt

På teknikprogrammet får du möjlighet att arbeta med spännande projekt och problemlösning i verkliga situationer. Vi fokuserar på att skapa en kreativ och stimulerande lärandemiljö där du kan utforska dina idéer och utveckla din tekniska kreativitet. Genom att samarbeta med andra elever och lärare får du även utveckla din förmåga att kommunicera och arbeta i team, vilket är värdefulla egenskaper inom teknikbranschen.

Högskoleförberedande utbildning

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program vilket innebär att efter att ha gått teknikprogrammet har du möjlighet att söka vidare till högre utbildning inom teknik, såsom civilingenjörsprogram eller högskoleingenjörsprogram. Du har även möjlighet att direkt söka jobb inom olika tekniska områden, då arbetsmarknaden ständigt är i behov av tekniskt kunniga individer.

Högskolebehörighet

Högbersskolan ger dig dessutom möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet för vidare studier mot exempelvis läkare, psykolog, jurist eller veterinär.

Gymnasieingenjör

Ett fjärde år på teknikprogrammet är möjligt att läsa med syftet att ge mer tillämpade kunskaper som används ute i industrin och leder till en gymnasieingenjörsexamen samt goda möjligheter till arbete. Läs mer på Skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktik

Det ingår även två veckors miljöpraktik på ett företag inom Teknikcollege där du kan få värdefulla kunskaper om kommande arbetsliv.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och projekt under utbildningen. Till exempel kan du som elev koppla ditt gymnasiearbete till ett av de lokala företagen. Vi erbjuder också eleverna att läsa extra så att de kan få extra meritpoäng, bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning och en bredare behörighet för vidare studier.

Läs mer om skolans certifieringar Länk till annan webbplats..

En ljusare framtid

På teknikprogrammet satsar vi på att ge dig en gedigen teknisk utbildning samt att väcka och stärka ditt intresse för teknik. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt program och hjälpa dig att nå dina tekniska drömmar och mål!

Välkommen till teknikprogrammet - där innovation och framtid möts!

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religion 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen

Fysik 1

Kemi 1

Teknik 1

Individuellt val och kurser med särskild inriktning

Individuellt val: 200 poäng valfria kurser

Kurser med inriktning design och produktutveckling:

Bild och form 1a1

Cad 1

Design 1

Konstruktion 1

Programfördjupning, alternativ 1

Fysik 2

Matematik 4

Programmering 1

Webbutveckling 1

Programfördjupning, alternativ 2

Produktionskunskap 1

Produktionsutrustning 1

Datorstyrd produktion 1

Datorstyrd produktion 2