Elevhälsa

Alfapetbokstäver som stavar ordet hälsa.

Elevhälsan på Högbergsskolan består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan kan bland annat vara behjälpliga med samtal, studieteknik samt anpassningar i undervisningen som kan underlätta kunskapsinhämtningen.

Kontakta elevhälsan

Skolläkare

Malin Motamedi

Telefon: 070-082 00 90

E-post: malin.motamedi@tierp.se


Skolsköterska

Elisabeth Lithammer

Telefon: 070-086 88 83

E-post: elisabet.lithammer@tierp.se


Skolpsykolog

Johanna Stenson

Telefon: 070-089 83 59

E-post: Johanna.stenson@tierp.se


Kurator

Robin Falk

Telefon: 070-082 01 91

E-post: robin.falk@utb.tierp.se


Specialpedagog

Anette Smideborg
-Högskoleförberedande program
-Gymnasiesärskolan

Telefon: 070-086 87 11

E-post: anette.smideborg@utb.tierp.se


Specialpedagog

Marie Misk
-Yrkesprogram
-Introduktionsprogram

Telefon: 070-089 83 12

E-post: marie.misk@utb.tierp.se


Speciallärare

Elisabeth Wesström Löfqvist
-Intoduktionsprogram

Telefon: 070-086 88 29

E-post: elisabeth.wesstromlofqvist@utb.tierp.se


Speciallärare

Maria Jonsson
-Yrkesprogram
-Högskoleförberedende program

Telefon: 070-082 01 92

E-post: maria.jonsson@utb.tierp.se


Speciallärare

Ellinore Sundlöf

Telefon: 070-389 26 23

E-post: ellinore.sundlof@utb.tierp.se


Dokument inom elevhälsa

Plan för ökad närvaro
Planen syftar till att med gemensamma krafter förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro samt direkt åtgärda och vända eventuell början till skolfrånvaro till skolnärvaro.

Plan för ökad närvaro - gymnasiet SO6 Länk till annan webbplats. (pdf, 973 kB)

Lokal elevhälsoplan Högbergsskolan 21 22 Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 436 kB)