Kontakta Högbergsskolan

Elevhälsa

Alfapetbokstäver som stavar ordet hälsa.

Högbergsskolans elevhälsa finns som stöd för dig under din skolgång.
Hos våra kuratorer och skolsköterskor kan du boka tid för samtal och rådgivning.

Kurator

Våra kuratorer kan ge dig råd och stöd i personliga och sociala frågor. Det kan exempelvis handla om konflikter hemma, studiesituationen, skoltrötthet, stress, relationer eller ett problem som gör att du inte mår bra. Du kan också få information kring ekonomi, t.ex. studiemedel.

Du är välkommen att kontakta våra kuratorer själv eller ta hjälp av lärare eller annan skolpersonal som förmedlar en kontakt.

Skolsköterska

Hos våra skolsköterskor kan du boka tid för samtal och rådgivning. Alla som börjar på Högbergsskolan erbjuds ett hälsosamtal i årskurs 1. Utanför skolsköterskornas rum finns också ett vilorum som kan användas vid behov.

Ring eller mejla någon av skolsköterskorna för att boka egen tid.

Skolläkare

Tid hos skolläkaren bokar du hos våra skolsköterskor.

Dokument inom elevhälsa

Plan för ökad närvaro
Planen syftar till att med gemensamma krafter förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro samt direkt åtgärda och vända eventuell början till skolfrånvaro till skolnärvaro. Plan för ökad närvaro - gymnasietPDF (pdf, 342 kB)

Kontakta elevhälsan

Sarah Jansson

Kurator

Telefon: 0293-21 83 93

E-post: sarah.jansson@tierp.se

 

Helene Langer

Kurator

Telefon: 0293-21 83 92

E-post: helene.langer@tierp.se

 

Linda Fhinn

Skolsköterska

Telefon: 0293-21 83 91

E-post: linda.fhinn@tierp.se