Elevhälsa

Alfapetbokstäver som stavar ordet hälsa.

Elevhälsan på Högbergsskolan består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan kan bland annat vara behjälpliga med samtal, studieteknik samt anpassningar i undervisningen som kan underlätta kunskapsinhämtningen.

Kontakta elevhälsan

Skolläkare

Eva Edvinsson

0293-21 85 45


Skolsköterska

Caroline Lund

Telefon: 0293-21 82 68

E-post: caroline.lund@tierp.se

 

Skolpsykolog

Måns Nilsson

Telefon: 0293-2121 80 96

E-post: mans.nilsson@tierp.se


Kurator

Robin Falk

Telefon: 0293-21 83 84

E-post: robin.falk@utb.tierp.se


Specialpedagog

Marie Misk

Telefon: 0293-21 82 88

E-post: marie.misk@utb.tierp.se


Speciallärare

Elisabeth Wesström Löfqvist

Telefon: 0293-21 84 27

E-post: elisabeth.wesstromlofqvist@utb.tierp.se


Speciallärare

Stina Arnesson

Telefon: 0293-21 83 82 

E-post: stina.arnesson@utb.tierp.se


Dokument inom elevhälsa

Plan för ökad närvaro
Planen syftar till att med gemensamma krafter förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro samt direkt åtgärda och vända eventuell början till skolfrånvaro till skolnärvaro.

Plan för ökad närvaro - gymnasiet SO6 Pdf, 316 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 973 kB)

Lokal elevhälsoplan Högbergsskolan läsår 23/24 Pdf, 390 kB, öppnas i nytt fönster.