Elevhälsa

Alfapetbokstäver som stavar ordet hälsa.

Elevhälsan på Högbergsskolan består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan kan bland annat vara behjälpliga med samtal, studieteknik samt anpassningar i undervisningen som kan underlätta kunskapsinhämtningen.

Kontakta elevhälsan

Skolläkare

Eva Edvinsson

0293-21 85 45


Skolsköterska

Elisabet Lithammer

Telefon: 070-086 88 83

E-post: elisabet.lithammer@tierp.se


Skolsköterska

Emma Mindor

Telefon: 070-082 01 52

E-post: emma.mindor@tierp.se

 

Skolpsykolog

Johanna Stenson

Telefon: 070-089 83 59

E-post: Johanna.stenson@tierp.se


Kurator

Robin Falk

Telefon: 070-082 01 91

E-post: robin.falk@utb.tierp.se


Specialpedagog

Marie Misk

Telefon: 070-089 83 12

E-post: marie.misk@utb.tierp.se


Speciallärare

Elisabeth Wesström Löfqvist

Telefon: 070-086 88 29

E-post: elisabeth.wesstromlofqvist@utb.tierp.se


Speciallärare

Maria Jonsson

Telefon: 070-082 01 92

E-post: maria.jonsson@utb.tierp.se


Speciallärare

Ellinore Sundlöf

Telefon: 070-389 26 23

E-post: ellinore.sundlof@utb.tierp.se


Dokument inom elevhälsa

Plan för ökad närvaro
Planen syftar till att med gemensamma krafter förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro samt direkt åtgärda och vända eventuell början till skolfrånvaro till skolnärvaro.

Plan för ökad närvaro - gymnasiet SO6 Pdf, 320 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 320 kB) (pdf, 973 kB)

Lokal elevhälsoplan Högbergsskolan 22 23 Pdf, 429 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 429 kB)