Introduktionsprogrammen

Tre studenter diskuterar.

Anpassad skolgång för dig som behöver läsa upp grund-skoleämnena.

Det här är för dig som behöver komplettera dina betyg från grundskolan, förbereda dig inför ett nationellt program eller för arbetslivet. Introduktionsprogrammen är för dig som inte uppnått behörighet att komma in på ett nationellt program. Alla elever får en individuell studieplan, ingen av introduktionsprogrammen leder till en gymnasieexamen utan tanken är att det ska leda vidare till studier på ett nationellt gymnasieprogram eller till arbete. Det finns fyra introduktionsprogram på Högbergsskolan.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet som en behörig elev.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Högbergsskolans yrkesintroduktion är utformad för en enskild elev och är därmed inte sökbar.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev. Här läser eleven i första hand för betyg i grundskoleämnen för att skapa sig behörighet till annat introduktionsprogram eller nationellt program på gymnasiet.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Ansök till språkintroduktion

Yaqub Ahmed
Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA)
Introduktionsprogram språkintroduktion (IMS)
Yrkes-SFI

Telefon: 0293-218024

E-post: yaqub.ahmed@tierp.se