Kontakta Högbergsskolan

Introduktionsprogrammen

Tre studenter diskuterar.

Anpassad skolgång för dig som behöver läsa upp grund-skoleämnena.

Syftet med Introduktionsprogrammen (IM) är främst att eleven ska kunna läsa upp de grundskoleämnen som fattas och bli behörig till yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Genom de fem introduktionsprogrammen finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som elever utan behörighet har.

Preparandutbildning (IMPRE)

För elev som saknar godkänt i ytterst få ämnen. Det kan gälla både elever som saknar några få ämnen för yrkesprogram eller högskoleförberedande program och elever som har behörighet för yrkesprogram men som vill läsa in behörighet till högskoleförberedande program. Behörigheten ska nås inom högst 1 år.

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

För elev som vill uppnå behörighet för att gå yrkesprogram. Till IMPRO gäller särskilda behörighetskrav. Du ska ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Behörighet till yrkesprogram (8 ämnen) ska uppnås inom högst 1 år.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Endast för elever med långt kvar till behörighet. Programmet ska inte ses som en yrkesutbildning på samma vis som de nationella yrkesprogrammen.

Individuellt alternativ (IMIND)

För elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses i andra introduktionsprogram.

Språkintroduktion (IMSPR)

För nyanlända invandrarungdomar. Målet är övergång till nationellt program eller om det är svårt att uppnå behörighet finns möjligheten att fortsätta på annat introduktionsprogram.

Ansök till språkintroduktion

Christina Norrström 
Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen (IM) 

Telefon: 0293-21 80 24

E-post: christina.norrstrom@tierp.se