Ansök till språkintroduktion

För nyanlända invandrarungdomar. Målet är övergång till nationellt program eller om det är svårt att uppnå behörighet finns möjligheten att fortsätta på annat introduktionsprogram.

När du skickat din ansökan kommer SYV (Studie- och yrkesvägledaren) att kontakta dig för att boka ett inskrivningssamtal.

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterHantering av personuppgifter
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetstuövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på tierp.se/GDPR

Yaqub Ahmed
Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA)
Introduktionsprogram språkintroduktion (IMS)
Yrkes-SFI

Telefon: 0293-218024

E-post: yaqub.ahmed@tierp.se