Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Humla på lavendel

Humlor är viktiga pollinatörer och i Sverige finns det 37 olika humlearter.

Gräsmattor och ängsmark

Tierps kommun och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) jobbar aktivt med att lägga om gräsmattor till ängsmark. Idag sköts exempelvis stora delar av gräsmattan längs med Tämnarån i Tierp som äng för att främja biologisk mångfald.

Ängsmark har högre biologisk mångfald än gräsmattor och gör mer nytta ur ett ekologiskt perspektiv. Fler växtarter betyder i sin tur fler olika insektsarter, vilket är av stor vikt då insekterna har svårt att överleva i dagsläget. Ängsmark håller dessutom vatten bättre vilket är viktigt både vid skyfall och torrperioder. Målet är att hitta en balans där både människa och natur får ut så mycket som möjligt av kommunens grönområden.

Gräset slås på sensommaren

Att göra om en gräsmatta till ängsmark tar dock tid, och i början kan det se ovårdat ut. Det beror på att gräsmattan innehåller mycket näring, vilket gör att marken behöver utarmas. Detta görs genom att gräset slås och forslas bort på sensommaren och vartefter att marken blir mindre näringsrik kommer fler växtarter att dyka upp. Gräset kan ligga kvar ett par veckor efter slåttern för att blommorna ska få fröa av sig ordentligt.

Vad kan du göra för att hjälpa insekterna ?

Din trädgård är full av möjligheter! Med enkla knep kan du göra den mer attraktiv för fjärilar, bin och humlor.

Plantera nektarväxter
Välj växter som är rika på nektar och pollen, och som blommar vid olika tidpunkt. På så sätt får pollinerarna mycket mat som räcker hela sommaren. Särskilt viktigt är det att det finns mat på våren, när insekterna precis vaknat.

Gör en bivattnare
Även pollinerare behöver vatten. Fyll upp ett fågelbad eller liknande med sand, stenar eller glaskulor så att de bildas små öar. Då kan insekterna dricka utan att riskera att drunkna. Placera det nära blomsterrabatten.

Bygg ett humlehotell
Såga av och bind ihop bambupinnar, eller borra hål i träbitar så att bina får någonstans att bo. Gamla tegelstenar med hålrum fungerar också bra. Placera hotellet med öppningarna åt söder, högt som lågt.

Karta över ängen och bikupan

Karta över ängen och bikupans placering