Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

EU-val 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Att rösta är det viktigaste verktyg du som medborgare har för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig.

Här hittar du bland annat information om olika sätt att rösta, vem som får rösta, röstningslokaler och öppettider.

Olika sätt att rösta

Rösta i förtid från den 22 maj - förtidsröstning

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 22 maj till 9 juni 2024. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling, eller en person med id-handling som kan intyga att du är du. Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det så kan du beställa ett nytt hos Valmyndigheten eller genom att kontakta kommunen. Du kan också få ett nytt röstkort utskrivet på plats i förtidsröstningslokalerna i Skärplinge bibliotek, Karlholms bibliotek, Örbyhus bibliotek, Söderfors bibliotek eller vid förtidsröstningen på kulturhuset Möbeln.

Tierp, kulturhuset Möbeln, Grevegatan 19-21

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Öppetider

v. 21


22 - 26 maj (ons-sön)

kl. 10.00-14.00

v. 22


27 - 31 maj (mån-fre)

kl. 08.00-19.00

1 - 2 juni (lör-sön)

kl. 10.00-14.00

v. 23


3 - 7 juni (mån-fre)

kl. 08.00-19.00

8 juni (lör)

kl. 08.00-19.00

9 juni (sön)

kl. 08.00-21.00

Biblioteken i Karlholm, Skärplinge och Söderfors

Karlholm: Korsnäsvägen 5
Skärplinge: Sätravägen 7
Söderfors: Tamms väg 14

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Öppettider

v. 21


22 - 23 maj (ons-tors)

kl. 14.00-18.00

24 maj (fre)

kl. 10.00-13.00

v. 22


27 - 30 maj (mån-tors)

kl. 14.00-18.00

31 maj (fre)

kl. 10.00-13.00

v. 23


3 - 6 juni (mån-tors)

kl. 14.00-18.00

7 juni (fre)

kl. 10.00-13.00

Biblioteket i Örbyhus, Skolvägen 3

Datum

Öppettider

v. 21


22 - 23 maj (ons-tors)

kl. 14.00-18.30

24 maj (fre)

kl. 10.00-13.30

v. 22


27 - 30 maj (mån-tors)

kl. 14.00-18.30

31 maj (fre)

kl. 10.00-13.30

v. 23


3 - 6 juni (mån-tors)

kl. 14.00-18.30

7 juni (fre)

kl. 10.00-13.30

Mehedeby, gymnastiksalen, Söderforsvägen 7A

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Öppettider

v. 23


9 juni (sön)

kl. 10.00-14.00

Rösta i vallokal på valdagen den 9 juni

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalerna i Tierps kommun har öppet mellan kl. 08.00 och kl. 21.00 den 9 juni 2024. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

OBS! Du kan bara rösta i den vallokal som finns angiven på ditt röstkort.

Valdistrikt

Vallokal

Adress

Hållnäs

Gröna lunds bygdegård

Hjälmunge 202

Kyrkbyn

Tierpsgården

Backbrovägen 3

Månkarbo

Tallbacksskolan, skolrestaurang

Gunnarsbovägen 5

Skärplinge

Hornbergsgården

Gammelgårdsvägen 9

Svanby

Bäggeby, daglig verksamhet

Västra Tämnarvägen 7

Söderfors

Bruksskolan, skolrestaurangen

Tamms väg 14E

Tierps köping norra

Kulturhuset Möblen, Humlesalen

Grevegatan 19-21

Tierps köping södra

Björken, caféet

Palmgatan 2

Tobo

Folkets hus

Masugnsvägen 2

Vallskoga

Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal

Makrillvägen 67

Vendel

Vendels bygdegård

Husby 109

Västland-Karlholm

Björkängsskolan, skolrestaurangen

Korsnäsvägen 5

Örbyhus Sydväst

Örbyhus skola, skolrestaurangen

Uppsalavägen 10

Örbyhus Nordost

Idrottshallen

Uppsalavägen 7B

Rösta med bud - budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din makes, makans eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa här hos Valmyndigheten. Budet kan även hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Valsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Mer information om att rösta med bud på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Kontakta Tierps kommun för att boka ett besök av ambulerande röstmottagare: telefon: 0293-21 82 03

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tietoa vaaleista - Information om valet på finska

EU-vaalit 2024

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 9. kesäkuuta 2024. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, ketkä edustavat Ruotsia.

Äänestyskortti ja äänioikeus
Saat äänestyskortin postitse viimeistään 22. toukokuuta. Äänestyskortista ilmenee äänioikeutesi ja äänestyspaikkasi.

Äänioikeus Ruotsin EU-vaaleissa on sinulla, joka:

 • olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä,
 • olet Ruotsin kansalainen ja olet tai olet aiemmin ollut kirjoilla Ruotsissa.

Voit myös äänestää, jos olet toisen EU-jäsenmaan kansalainen, kirjoilla Ruotsissa ja olet ilmoittautunut äänestysluetteloon viimeistään 10. toukokuuta.

EU-maiden kaksoiskansalaiset, esimerkiksi Ruotsin ja Suomen kaksoiskansalaiset, ei tarvitse ilmoituttua maiden äänestysluetteloihin. Kaksoiskansalaiset saa äänestää vain yhdessä maassa.

Näin äänestää
Voi äänestää eri tavoin. Joku äänestää vaalipäivänä omassa vaalihuoneistossa tai ennen vaalipäivää ennakkoäänestyspaikassa. Voi äänestää itse, valtuutetun välityksellä tai kiertävän vaalitoimitsijan avulla.

Vaalihuoneistossa äänestäminen vaalipäivänä 9. kesäkuuta

Vaalipäivänä voi äänestää vaalihuoneistossa, joka ilmenee äänestyskortista. Tierpin kunnan vaalihuoneistot ovat auki vaalipäivänä kello 08.00 ja 21.00 välillä. Ota mukaan henkilötodistuksesi!

Ennakkoäänestys 22. toukokuuta lähtien

Ennen vaalipäivää voi äänestää ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoäänestys alkaa 22. toukokuuta ja päättyy 9. kesäkuuta 2024. Voi äänestää maan kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Ota mukaan äänestyskorttisi ja henkilötodistuksesi ennakkoäänestyspaikaan. Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa voi tulostaa uuden äänestyskortin.

Tierpin kunnan ennakkoäänestyspaikat:
Tierpin sijaitseva Mööpelin kulttuuritalo, Karlholmin kirjasto, Skärplingen kirjasto, Söderforsin kirjasto, Örbyhusin kirjasto ja Mehedebyn liikuntasali (auki vain vaalipäivänä kello 10-14).

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat voi lukea tästä Länk till annan webbplats..

Äänestäminen kiertävän vaalitoimitsijan avulla

Sairauden, iän tai vammaisuuden estäessä lähtemästä äänestyspaikkaan, voit varata käynnin kunnan kiertäviltä vaalitoimitsijoilta. Kiertävät vaalitoimitsijat tulevat luoksesi käymään ja voit äänestää kotona. Tierpin kunnalla on suomenkielisiä kiertäviä vaalitoimitsijoita.

Ota Tierpin kuntaan yhteyttä suomeksi ja varaa kiertävän vaalitoimitsijan: puhelinnumero: 0293–21 80 76.

Äänestäminen valtuutetun välityksellä

Äänestäminen valtuutetun välityksellä tarkoittaa, että äänestäjälle tunnettu ihminen välittää toisen äänestäjän äänen vaalihuoneistoon tai ennakkoäänestyspaikkaan. Valtuutettu tulee olla vähintään 18 vuotta ja olla äänestäjälle tunnettu henkilö, esimerkiksi läheinen tai hoitaja.

Tarvitsee erikoismateriaalia pystyäkseen äänestää valtuutetun välityksellä. Erikoismateriaalia voi joko tilata Vaaliviranomaiselta tai hakea äänestyspaikoista.

Yhteydenpito suomeksi EU-vaalin ja äänestyskortin liittyvistä asioista

Tierpin kunta
Sähköposti: suomeksi@tierp.se
Puhelin: 0293-21 80 76

Vad handlar valet om?

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Då har du möjlighet att vara med och påverka vilka politiska partier och ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet de kommande fem åren. Mer om vad valet handlar om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 22 maj. På röstkortet står din rösträtt och information om i vilken lokal du kan rösta. Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta.

Saknar du ditt röstkort?

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du beställa ett nytt hos Valmyndigheten eller genom att kontakta kommunen.

Vem har rätt att rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • fyllt 18 år senast på valdagen,
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösträkning

Rösträkning sker dels i vallokalen och dels av valnämnden i kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen. Mer om rösträkning 

Information in other languages

Kontaktinformation för frågor om val och röstkort

Tierps kommun
E-post: val@tierp.se
Telefon: 0293-21 82 03