Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tvätta bilen

Det är viktigt att tvätta sin bil på rätt sätt för att inte skada natur och miljö.

Tvätta bilen miljörätt

När du behöver tvätta din bil, tänk på att:

Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark
Tvättvattnet rinner då ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Oljor, smörjmedel, fetter, giftiga metaller, gummirester och avfettningsmedel är exempel på ämnen som följer med tvättvattnet rakt ut i vattendragen.

Tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall
Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. Använd miljöanpassade och godkända bilvårdsmedel.

Om du ändå behöver tvätta bilen hemma
Ställ bilen på en grusad yta eller en gräsyta. Då har naturen viss möjlighet att bryta ner föroreningarna och rena vattnet innan det tränger ner i marken. Tvätta med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo. Använd inte avfettningsmedel.

Spola av bilen
Avspolning av lera, grus och damm utan användande av tvättkemikalier är acceptabel ur miljösynpunkt. Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas.

Det här säger lagen

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.