Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial och kan vara skadligt för hälsan i höga doser. Som husägare är det därför bra att kontrollera om det finns radon i huset.  

Vi kan inte uppfatta radongas med våra sinnen, men med hjälp av mätinstrument kan vi mäta radongashalten.

Beställa radonmätning

Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Tierps kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft till ett lägre pris.

Du kan få det lägre priset om du går med på att mätresultatet blir synligt i kommunens register och om du beställer mätningen hos Radonova som kommunen har avtal med.

Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.
Se ackrediterade konsulter hos Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför radonmätning?

Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. I Sverige finns ett miljömål som säger att radonhalterna i bostäderna år 2020 ska ligga under gränsvärdet. En radonmätning klargör om det finns ett problem, men också hur omfattande problemet är.

Alla bostäder bör mätas. Av hälsoskäl i första hand men också av ekonomiska skäl. I riskzonen ligger framför allt småhus och lägenheter med markkontakt eller hus som byggts med blåbetong.

När ska jag mäta radonhalten?

Det finns två sätt att mäta radonhalt: korttidsmätning och långtidsmätning. En långtidsmätning måste du göra under perioden oktober till april och under minst två månader. En korttidsmätning kan du göra när som helst under året under 7–10 dagar.

Vad är det för skillnad på kort- och långtidsmätning av radon?

Korttids- eller snabbmätning är praktiskt när du behöver en fingervisning om radonhalterna, till exempel när du ska köpa eller sälja hus. En långtidsmätning visar årsmedelvärdet i din bostad.

Vad gör jag om jag har förhöjda halter av radon?      

Om provresultatet visar på förhöjda halter av radon, behöver du ta reda på orsaken. Du kan ta hjälp av en konsult som har specialistkompetens inom området. Konsulten ger dig råd om lämpliga åtgärder beroende på var radonet kommer från. På Svensk radonförenings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en lista med konsulter. Listan är dock inte komplett då det endast är föreningens medlemmar och övriga kursdeltagare som betalar en årsavgift som står med på listan.

Kan jag förebygga radonproblem?

När man bygger hus är det alltid bra att göra förebyggande åtgärder för att minska risken att radon från marken läcker in i huset. Det kan göras t ex genom att göra en tät betongplatta med tätade genomföringar, lägga radonmembran under grunden, eller förbereda med en radonslang i singelskiktet under grunden så att det finns möjlighet att koppla på en fläkt om för höga radonnivåer skulle uppmätas i huset.