Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fylla och tömma poolen

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Här får du rekommendationer kring hur du kan gå tillväga.

Tänk på följande när det är dags att fylla poolen för säsongen:

 • Planera poolens öppning i god tid inför säsongen
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong
 • Planera när du ska fylla poolen. Bäst är att fylla den på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla poolen de varmaste dagarna när många använder mycket vatten
 • Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne, stäm av först.
 • Använd en trädgårdsslang eller liknande och fyll poolen långsamt. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Använd kallvatten för att spara på energin.
 • Täck över poolen när den inte används. Då minskar avdunstningen av vatten.

Vid bevattningsförbud

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool, spabad eller badtunna.

Tänk på följande när det är dags att tömma poolen för säsongen:

 • Innan tömning är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel kan köpas i butiker för pooltillbehör. Alternativt kan vattnet avkloreras genom att vattnet får stå i solljus utan tak minst en vecka utan att nya tillsatser sker.
 • Algbekämpningsmedel som tillsats ska också hunnit förbrukas innan tömning
 • Tömning ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vattnet inte rinner in på grannfastighet eller till privata dricksvattenbrunnar i närheten. Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar
 • Töm inte ut allt vatten samtidigt utan släpp ut lite i taget så att det hinner sjunka undan
 • Det är inte lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag. Det skadar både växt- och djurliv.