• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierp går som tåget. Bild på tågskylt Tierp med tåg i bakgrunden.

Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

Kommunen gör sitt bästa resultat sedan 2011 i den årliga undersökningen som mäter kommuners service till de lokala företagen.

Undersökningen, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance genomför varje år, visar att kommunen tilldelas ett nöjd kund index (NKI) på 78 för år 2023.

Klättrar 64 platser

Nationellt hamnar kommunen på plats 56. Det är en rejäl ökning från förra årets placering på plats 120. Näringslivschef Lars Ingeberg tror att kommunens NKI-grupp bidragit till det goda resultatet.

- I gruppen diskuterar vi varför det är viktigt och hur vi kan stötta näringslivet och varandra i arbetet. Vi har även en politik som är intresserade av frågan, säger han.

Högt betyg

I undersökningen, där samtliga myndighetsområden betygssätts av företagare, har alla utom ett ökat sitt betyg. Slutbetyget för alla områden är ändå ”högt” eller ”mycket högt”.

Området serveringstillstånd är det som ökat allra mest.
- Vi ska ta lärdom av vad som ligger bakom det goda resultatet och ta med oss det i det fortsatta arbetet, säger Lars Ingeberg.

Skriv tabellbeskrivning här

Tierps kommuns resultat

2022

2023

Betyg

Svarsfrekvens

Bygglov

65

71

Högt

55 procent (23 svar)

Markupplåtelse

74

83

Mycket högt

22 procent (16 svar)

Miljö- och hälsoskydd

76

82

Mycket högt

63 procent (27 svar)

Serveringstillstånd

89

93

Mycket högt

42 procent (7 svar)

Livsmedelskontroll

78

70

Högt

58 procent (34 svar)

Brandskydd

För få svar

För få svar

-

-

Totalt samtliga områden

74

78

Högt

47 procent (112 svar)

Upphandling

72

69

Godkänt

53 procent (85 svar)

Så görs undersökningen

Servicemätningen genomförs varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR, i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) sedan 2011. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och gör det möjligt för kommunen att löpande mäta sin service till de lokala företagen.

Totalt sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan 2019 mäts även upphandling.

En enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg.