1. Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking Även i år stiger Tierps kommun i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Kommunen klättrar från föregående års plats 172 till 158. Totalt hamnar

 2. Öppet hus på brandstationerna

  Öppet hus på brandstationerna Uppsala brandförsvar håller öppet hus lördag den 16 september på alla hel- och deltidsstationer i Tierp, Söderfors, Skärplinge. Även brandvärnen i Hållnäs och på Gräsö samt Gamla Uppsala brandkårsmuseum har öppet den här

 3. Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv Varje år tar nära 1 500 personer sitt liv. Men självmord går att förebygga. I den digitala föreläsningen "Våga fråga " får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att någon i din

 4. Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken Arbetet med Tierps nya resecentrum fortsätter efter sommarens uppehåll. Framkomligheten utanför stationshuset och järnvägskiosken blir påverkad. I projektets andra och sista etapp, som beräknas vara klar

 5. Avrådan från bad

  Avrådan från bad Det kommunägda bolaget Temab tar regelbundet prover på vattnet vid naturbaden i kommunen för att säkerställa vattenkvalitén. Otjänligt vatten Vid senaste provtagningen visade proverna på otjänligt vatten vid badplatserna i: Mehedeby,

 6. Höga flöden i Dalälven

  Höga flöden i Dalälven SMHI har utfärdat en orange varning för höga flöden i Dalälven, från Säter till Skutskär. Det kan leda till mycket höga strömhastigheter i vattendragen och översvämmad mark i direkt anslutning till vattendrag. Orsaken är stora

 7. Information om fågelinfluensa

  Information om fågelinfluensa Under sommaren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats bland vilda fåglar i Uppsala län. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör du ändå undvika

 8. Nytt dammsystem i Örbyhus

  Illustrationsplan för dagvattendamm i Örbyhus Nytt dammsystem i Örbyhus Ett dammsystem som renar och fördröjer dagvattnet innan det når Tegelsmoraån kommer att anläggas i Örbyhus. Arbetet har redan påbörjats och kommer fortsätta inpå hösten.

 9. Första etappen av nya resecentrum avklarat

  Första etappen av nya resecentrum avklarat Första delen av arbetet med Tierps nya resecentrum rundas av och Stationsgatan öppnas upp för trafik igen. Nu tar projektet en paus fram till augusti. Under projektets första etapp har Stationsgatan gjorts

 10. Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

  Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa Tierps kommun ska genom ett pågående projekt arbeta med uppsökande verksamhet för kommunens äldre och anhöriga med syfte att erbjuda stöd och insatser i ett tidigt skede. Alla som fyller