1. Förslag till ny översiktsplan

  Förslag till ny översiktsplan Nu finns ett förslag på det som ska bli kommunens nya översiktsplan, ÖP2050. Arbetet med översiktplanen har pågått sedan 2018 och övergår nu i nästa fas. Förslaget är ute på samråd till och med 28 oktober 2022, välkommen

 2. Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka

  Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka Ett flertal elever, lärare och annan personal blev rejält sjuka i samband med en lunch inför årets skolavslutning i Tierps kommun. En kyckling pekades ut som misstänkt orsak, men utredningen visar att det

 3. Skyddat namn får inte användas 

  Skyddat namn får inte användas Namnet Framtidsgalan i Tierps kommun har använts felaktigt av föreningen Näringsliv i samverkan, med Tierps kommun som en av aktörerna. Det var vid årets evenemang som namnet för första gången användes i stället för

 4. KF i korthet 8 juni 2022

  KF i korthet 8 juni 2022 Ny förskola i Örbyhus, gamla deponier och Tierps kommuns vision var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2022. Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets

 5. Nu ska cyklisterna höras

  Nu ska cyklisterna höras Tidigare år har Trafikkontoret genomfört en medborgarundersökning för att se hur behovet sett ut hos invånarna gällande kommunens gång- och cykelalternativ. Nu är det återigen dags för en ny undersökning. Enkäten är en

 6. Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna

  Näringslivschef Lars Ingeberg. Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna Kommunens företagare vill se ökad samverkan mellan skola och näringsliv och fler bostäder. Det visar en årlig enkätundersökning från Svenskt Näringsliv. Årets

 7. Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten Nu byggs den sista etappen av gång- och cykelvägen från Tolfta till Tierp. Under byggtiden kommer ett körfält längst Strömsbergsvägen att påverkas vissa stunder. Det blir en tre meter bred separerad gång- och

 8. Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle Tierps kommun och det civila samhället har pratat och planerat i flera år för att förbättra och öka samarbete och samverkan i kommunen. Nu lämnas förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Det ska

 9. Företagare rekordnöjda med kommunens service

  Från vänster; näringslivschef Lars Ingeberg, näringslivsutvecklare Petra Kessler, koordinator näringsliv och turism Lena Wänkkö och näringslivssamordnare Linda Melander. Företagare rekordnöjda med kommunens service Tierps kommun klättrar flera

 10. Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

  Foto: Leif Ingvarsson Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter I veckan skickar Länsstyrelsen i Uppsala län ett utskick med information om de nya beredskapszonerna kring svenska kärnkraftverk. I samband med det delas jodtabletter ut till dem som