• - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Vy över Örbyhus i kvällsljus. Det är vinter och snö ute.

Trygghetsvandring i Örbyhus

Den 21 mars kommer en trygghetsvandring i Örbyhus äga rum, med representanter från kommunen, de kommunala bolagen och polisen. Även allmänheten bjuds in att delta.

Trygghetsvandringar har tidigare genomförts i kommunen, senast i november 2023 i centrala Tierp. Målet med trygghetsvandringarna är att göra utemiljön tryggare och att allmänheten, förenings- och näringslivet tillsammans med kommunen utvecklar det brottförebyggande arbetet.

Planen är att trygghetvandringar ska genomföras på flera orter i kommunen framöver.

Synpunkter och åtgärder

Under vandringen kommer frågor om belysning, skötsel och skadegörelse att diskuteras. Förslag på förbättringar kommer att lämnas vidare till berörda och ansvariga parter. Det kan handla om direkta åtgärder eller synpunkter som tas vidare i det lokala utvecklingsarbetet.

Anmälan till trygghetsvandring

Allmänhet som vill delta ska anmäla sig i förväg och behöver vara på plats 30 minuter innan vandringen börjar. Då håller vi ett kort informationsmöte om upplägg för kvällen.

Datum: 21 mars
Tid: Samling klockan 18.30. Vandringsstart klockan 19.00
Plats: Matsalen i Örbyhus skola.

Anmäl