• - KF i korthet den 11 juni 2024

 • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

 • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

 • - Samarbete för fler bostäder

 • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

 • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

 • - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommunhus.

Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

Tierps kommuns verksamheter gick sammanräknat under år 2023 med betydande ekonomiskt underskott. Detta vändes dock till en positiv siffra vid bokslutet efter att förändringar i finansieringen påverkat resultatet.

Kommunens resultat för år 2023 landar på +59,6 miljoner kronor vilket är +32,3 miljoner bättre än budget. Detta efter att bland annat förändrade redovisningsregler vänt resultatet från minus till plus.
Hela organisationen arbetar hårt för att budgeten ska gå ihop – trots det finns utmaningar kvar i ett flertal verksamheter som dras med stora kostnadsökningar.

Fortsatt utmaning 2024

Det positiva resultatet för 2023 innebär att kommunen inte behöver återställa ett underskott som annars krävs vid minus. Få av de finansiella justeringarna som vände resultatet för 2023 kommer dock att finnas med vid 2024 års sammanräkning.

Det innebär att Tierps kommun jobbar vidare med en ekonomisk utmaning för 2024.

Resultatet i siffror

Tierps kommuns budgeterade finansiering för år 2023 låg på 1 461,9 miljoner kronor med ett resultatmål om 27,2 miljoner kronor. Utfallet för 2023 blev 1 544,1 miljoner kronor i finansiering och 59,6 miljoner kronor i resultat.

Att finansverksamheten går +82,2 miljoner kronor beror bland annat på:

 • Förändrad redovisning av pensionsstiftelsen + 30 mnkr (byte av redovisningsprinciper)
 • Förändrade personalomkostnader + 8,0 mnkr
 • Ökade skatteintäkter och statsbidrag +35 mnkr
 • Ränteintäkter + 3 mnkr

Endast ränteintäkter kan tillgodoräknas under 2024, övriga intäkter och minskade kostnader är av engångsart eller redan fastställda i budget för 2024.