Gottfrid Skytts snickeriverkstad

Programaktivitet, För barn

Lövstabruk

Långfredag, Påskdagen

I Lövstabruk har det funnits åtskilliga verkstäder sedan 1600-talet, de flesta med stark koppling till järnhanteringen. I dag finns endast ett fåtal kvar, bl.a. Gottfrid Skytts snickarverkstad. Verkstaden är genuin och dess interiör är intakt från när verkstaden stängdes på 1970-talet. 2013 invigdes verkstaden som museum och är öppen för allmänheten.

Öppettider

29 och 31 mars klockan 13:00-15:00.

Karta

Utställningslokal

Gottfrid Skytts snickeri
Lövsta herrgård 25, Lövstabruk

Tillgänglighet:
Inte tillgänglighetsanpassad