Tierps kommun – en viktig del av Agenda 2030

Vi anpassar kommunens verksamheter och vårt sätt att leva för att främja hållbar utveckling – för de som bor i Tierps kommun idag och för kommande generationer.

Vandring och naturområden

Genom kommunen kan du vandra på tre etapper av Upplandsleden, från myrområdet Florarna i söder till gamla E4 vid Dalälven i norr.