• Tierp växer - för boende och företagande

 • Tierps torgfest 26 augusti 2017

 • Upptäck våra vackra vallonbruk

 • Crosshall byggs för ny idrottsinriktning i skolan

 • Renovering av trävalvsbron i Engelska parken i Söderfors

  2017-07-21 Tierps kommun byter ut den befintliga trävalvsbron i Söderfors mot en ny bro med en mer användarvänlig lutning. Arbetet kommer att utföras från och med vecka 32 och ca tre månader framåt.
 • Se upp för jättebjörnlokan!

  2017-07-18 Jättebjörnloka är en förvildad prydnadsväxt, en så kallad invasiv art, som har spridit sig över stora delar av södra och mellersta Sverige. Nu blommar den för fullt och växtsaften kan ge otäcka och svårläkta brännsår på huden, särskilt i kombination med solsken.
 • Eldningsförbud i Uppsala län

  2017-07-14 På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Uppsala län beslutat om generellt eldningsförbud. Det innebär att all eldning utomhus är förbjuden. Eldningsförbudet gäller tills vidare.
 • Tillgänglighetsanpassat naturbad i Mehedeby

  2017-07-12 Nu är badet i Mehedeby tillgänglighetsanpassat så att personer med fysiska funktionsvariationer lättare ska kunna ta sig ner i vattnet.
 • Begränsad framkomlighet vid ny korsning Industrigatan/Gävlevägen

  2017-07-10 Tierps kommun bygger i samarbete med Trafikverket om infarten till centrala Tierp vid korsningen Industrigatan/Gävlevägen, ett arbete som pågår under sommaren. I samband med anläggning av en stor refug under vecka 29, begränsas framkomligheten tillfälligt eftersom endast ett körfält kommer att vara öppet.
 • Matthew

  HVB Bergis arbete uppmärksammades i Almedalen

  2017-07-07 På onsdagen talade Matthew McNeill, områdeschef, HVB Bergis, i Almedalen om hur Tierps kommun arbetar med ensamkommande flyktingungdomar.
  - Det viktigaste i arbetet är den första tiden när människor kommer, sa han i sitt anförande.

Tierp - en kommun som växer!

Tierp växer och just nu har vi flera stora plan- och byggprojekt på gång, bland andra Siggbo Trädgårdsstad med 400 nya bostäder. Vi bygger också nytt kulturhus samt inför cross som idrottsinriktning på gymnasiet.

Lekplatser renoveras

Fyra lekplatser i Tierp kommer att renoveras under den närmaste tiden, alla med olika teman. Först ut är lekplatsen Pyramiden där huvudtemat är klätterlek.