• Ny detaljplan för Söderfors företagspark 

  2018-07-13 Den 12 juli vann den nya detaljplanen för Söderfors företagspark (DP 432) laga kraft. Det innebär att det nu är möjligt för nya verksamheter att expandera eller etablera sig i området. Här kan byggas lokaler för kontor, handel, lager eller industri.
 • Nu blommar jättebjörnlokan

  2018-07-10 Jättebjörnloka, även kallad jätteloka, är en förvildad prydnadsväxt som har spridit sig över stora delar av södra och mellersta Sverige. Den är väldigt konkurrenskraftig och tränger ut inhemska växtarter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Det finns också flera andra invasiva arter i Sverige och den 2 augusti träder en ny förordning i kraft som gör markägare skyldiga att bekämpa invasiva arter på sin mark.
 • Tierps kommun vill hjälpa djuren – erbjuder lantbrukare kommunal mark

  2018-07-09 Den extrema torkan gör att många bönder har brist på foder till sina djur. För att hjälpa till undersöker nu Tierps kommun möjliga ytor att slå eller beta på. Vi har även tillgång till ett par mindre färdigstängslade hagar vid Båtstadviken i Söderfors.
 • Masugnsvägen i Tobo åter öppen för trafik efter branden

  2018-07-06 Nu går det bra att köra på Masugnsvägen igen, avspärrningen är nu borttagen.
 • Detaljplanen för Tierps nya stadsdel Siggbo har vunnit laga kraft

  2018-07-06 Efter att tiden för överklagan har löpt ut, vann detaljplanen för den nya stadsdelen Siggbo laga kraft den 6 juli. Det innebär att det efter drygt fyra års planarbete är klart att påbörja bygget av det nya området i västra utkanten av centrala Tierp, med plats för bland annat bostäder, företag och handel.
 • Pendlarparkeringar stängs för ombyggnad från och med 17 augusti

  2018-07-05 Pendlarparkeringarna vid Möbeln i Tierp, längs Grevegatan, kommer att stängas från och med fredagen den 17 augusti på grund av ombyggnad. Arbetet beräknas pågå till och med slutet av oktober. Under byggtiden hänvisar vi pendlare till kommunens andra långtidsparkeringar.

Tierp - en kommun som växer!

Tierp växer och just nu har vi flera stora plan- och byggprojekt på gång, bland andra Siggbo Trädgårdsstad med 400 nya bostäder. Vi bygger också nytt kulturhus samt inför cross som idrottsinriktning på gymnasiet.

Lekplatser och aktivitetsbanor

Kom, lek och klättra på våra nyrenoverade lekplatser i Karlholm, Örbyhus och Tierp. Alla lekplatser har olika teman och i Tierp finns också en hinderbana för barn vid Vegavallen. Välkomna!